Witteveen+Bos helpt Colombiaanse overheid met kusterosieproblemen

Kusterosie is een belangrijk onderwerp, aangezien de kustregio dichtbevolkt is en het toerisme zich grotendeels op die regio toespitst. Het kusterosieprobleem dat onder leiding van Roberto Zanetti van Witteveen+Bos besproken wordt, betreft de locatie bij kilometermarkering 19 van de weg RN90 van Santa Marta naar Baranquilla. De weg is aangelegd op een zandtong tussen de zee en de achterliggende oude delta van de rivier Magdalena en is een belangrijke transportader. 
Economische schade 
De aanleg van de weg heeft de waterkwaliteit van het gebied verslechterd en leidde tot het verdwijnen van moerasvegetatie, mangroves en vissen. Mede door klimaatomstandigheden erodeert de weg, wat economische schade tot gevolg heeft. De Colombianen hebben als tijdelijke maatregel een steenbekleding aangelegd, maar deze oplossing is niet afdoende. Het kusterosieprobleem bij kilometermarkering 19 is slechts één van de problemen waar Colombia mee kampt aan zowel de Caribische als de Pacifische kust.
Lange geschiedenis
De samenwerking tussen Nederland en Colombia op het gebied van waterveiligheid kent een lange geschiedenis, waardoor ook nu Nederlandse hulp ingeroepen wordt. De expertdialoog tussen Nederland en Colombia wordt mogelijk gemaakt vanuit het Programma Partners voor Water en gezamenlijk georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Colombiaanse Ministerie van Milieu. Een dwarsdoorsnede van Nederlandse waterexperts – naast Paul Ravenstijn van Witteveen+Bos bestaande uit experts van RoyalHaskoningDHV, Arcadis, Deltares, HKV, Imares, MTI Holland en Rijkswaterstaat – praat tijdens de Colombian Dutch Dialogues tot op ministerieel niveau met Colombianen