Nieuwe commissarissen bij waterbedrijf Dunea

Joris Backer volgt per 1 juli 2017 Wilbert Stolte op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dunea. Joris Backer is een ervaren bestuurder, lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal en zelfstandig adviseur op het gebied van juridische en publiek/private vraagstukken.

Gerard Doornbos is benoemd tot nieuwe commissaris Water(keten)beheer. Hij vervangt Gert Verwolf die met pensioen gaat. Doornbos is tot 1 september 2017 tevens dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, vicevoorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater Deltaprogramma en bestuurslid van de Vereniging van Zuid Hollandse Waterschappen.

Wim Drossaert, algemeen directeur van Dunea, is blij met de benoeming van beide commissarissen. “De waterwereld is volop in beweging en Dunea beweegt mee. De toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen is hierbij onontbeerlijk.”
Naast de twee nieuwe leden bestaat de Raad van Commissarissen van Dunea uit Juun de Boer (deskundige ecologie), Dilia van der Heem (werknemerscommissaris) en Luurt van der Ploeg (financieel deskundige). De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en adviseert de directie.