WIS-Award 2016 voor duurzaam reinigen van schepen

Fleet Cleaner is een schoonmaakrobot die aangroei (slijm, algen, mosselen) van de scheepshuid verwijdert en ook opvangt. Het bedrijf Fleet Cleaner won de Water Alliance Innovation Stimulation Award (WIS) 2016 na een ‘grande finale’ tijdens WaterLink; het grote watertechnologie-symposium dat op 19 januari 2016 in het WTC Expo Leeuwarden werd gehouden. “Een geweldige opsteker”, aldus ondernemer Alex Noordstrand. “De prijs staat garant voor veel publiciteit, zo hoor ik ook van eerdere winnaars. Wij verwachten onszelf daarom in 2016 met de hulp van de Water Alliance heel nadrukkelijk op de internationale kaart te zetten.”

Alex Noordstrand neemt de WIS-Award vol trots in ontvangst. Foto: Jaap Spieker.

Symposium Waterlink

Het Waterlink-symposium in Leeuwarden werd druk bezocht. Er was veel belangstelling voor de plenaire sessie en zeven parallelle sessies. De entree-opbrengst van de dag is bestemd voor het project Schoon water voor Mozambique, een Fries project van provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en Omrin, waarbij de sanitatie onder andere op scholen in Mozambique wordt verbeterd.