“Winstgroei dankzij projecten op de Nederlandse watermarkt”

Door: Esther Rasenberg

Wereldwijd daalde de omzet van 368 miljoen euro naar 363 miljoen euro, maar in Nederland steeg de omzet van 184 naar bijna 188 miljoen euro.  De Antea Group realiseerde in 2015 in Nederland een nettowinststijging van 9,1 procent; van 8,0 miljoen euro naar 8,7 miljoen euro, terwijl de nettowinst wereldwijd in totaal 7,3 miljoen euro bedroeg. De positieve Nederlandse resultaten zijn mede te danken aan de ontwikkelingen in het deltaprogramma, de uitvoering van HWBP2-projecten en de opstart van het HWBP.

Hoe onderscheidt de Antea Group zich in aanbestedingen eigenlijk van andere ingenieursbureaus? 
“Onze medewerkers hebben een groot netwerk op alle niveaus in de watersector. Wij kennen onze klanten dus goed en dat betekent dat we passende oplossingen kunnen aanbieden. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de JLD dijkstabilisator waarmee dijken kunnen worden verankerd. Het gebruik van de dijkstangen scheelt veel geld, logistiek en omgevingseffecten. Dit soort oplossingen worden door onze overheid omarmd.”  

Zijn er in de Nederlandse watersector nog meer marktontwikkelingen waarvan de Antea Group profiteert?
“We zijn op dit moment druk met de impact van en de eerste verkenningen met het nieuwe ontwerpinstrumentarium. Wat zijn de consequenties van de veranderingen in de normen voor de bestaande dijken? Hoe kun je maatwerk toepassen voor een specifieke dijk? Als we verder willen met het uitvoeren van waterveiligheidsprojecten volgens de nieuwe normen is het belangrijk dat er op 1 januari 2017 een werkbaar toetsinstrumentarium ligt.“

De Antea Group heeft vorig jaar het Franse IRH overgenomen, een specialist in waterzuivering en in waterkwaliteit. Wat betekent die overname voor het bedrijf?
“Dankzij deze overname kunnen we onze expertise en daarmee ons internationale dienstenpakket verder uitbreiden. Wij waren vooral gespecialiseerd in watermanagement en wilden onze kennis verbreden. In internationale werkgroepen werken we nu aan het vergroten van synergie.”

De Antea Group werkt met een landenorganisatie. Wat houdt dat precies in?
“Door middel van overnames openen we vestigingen in diverse landen. Denk bijvoorbeeld aan de VS en Brazilië. Door onze integrale kennis en ervaring krijgen we van klanten vaak steeds meer opdrachten, ook op andere vakgebieden. Wereldwijde spelers als Apple en Coca Cola zijn onze klanten en zij verbreden hun adviesvragen. Voor Coca Cola  zijn we bijvoorbeeld begonnen op het terrein van Health and Safety. Nu zijn we ook gevraagd om de Waterfootprint voor nieuwe fabrieken te bepalen. Zo krijgen we steeds meer voet aan de grond in de basislanden. In Panama hebben we onlangs met onder andere onze Columbiaanse vestiging een masterplan voor havenuitbreidingen langs het Panamakanaal opgesteld.”

Brengen die buitenlandse activiteiten ook niet extra risico’s met zich mee?
“We zijn voorzichtig. We kijken heel goed naar de betalingscondities en de betrouwbaarheid van opdrachtgevers. Als we twijfelen, passen we even. Voor de Antea Group zijn snelheid en groei niet het grootste doel. Met een wereldwijde aanpak ben je wel in staat om conjunctuurschommelingen op te vangen. Als Nederlands bedrijf kun je in het buitenland ook gebruikmaken van het Nederlandse imago op watergebied.”

Verwachten jullie ook dit jaar weer winst te realiseren?
“Dichtbij huis is er met de uitvoering van het Deltaprogramma het nodige te doen. En er is ook veel kennis nodig. Ook op het gebied van zoetwater krijgen we steeds meer vragen van klanten. Bijvoorbeeld op de hogere zandgronden willen de waterschappen weten hoe ze in een periode van droogte water beschikbaar kunnen houden. Wij merken dat de waterschappen naast hoogwaterveiligheid ook de overige thema’s van het deltaprogramma actief op gaan pakken. Er liggen nog veel uitdagingen op de plank.”