Winnie Sorgdrager gaat Taskforce Herijking Afvalstoffen leiden

Winnie Sorgdrager, oud-minister en huidig lid van de Raad van State, gaat vanaf 1 mei de Taskforce Herijking Afvalstoffen leiden om de omslag naar een circulaire economie te versnellen. De Taskforce brengt knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving in kaart die circulaire innovaties in de weg staan. Eind 2019 brengt Sorgdrager verslag uit aan het kabinet.

Het nieuws werd 15 januari bekendgemaakt in Den Haag tijdens de presentatie van vijf transitieagenda’s aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De waterschappen nemen het voortouw door een werkplan voor deze taskforce op te stellen. Uit een aantal transitieagenda’s blijkt dat de huidige (afval)regelgeving niet goed is ingericht op de circulaire economie, waardoor te veel (her)bruikbare grondstoffen en materialen links blijven liggen. Daarom is het volgens de Unie van Waterschappen noodzakelijk dat niet de afkomst maar de toepassing van teruggewonnen grondstoffen leidend is en deze regelgeving wordt aangepast.

Grondstoffen uit afvalwater
Met de presentatie van de vijf transitieagenda’s en het voornemen om de Taskforce Herijking Afvalstoffen in het leven te roepen, willen de waterschappen de circulaire economie een stap dichterbij brengen. Waterschappen beschouwen afvalstromen steeds meer als een bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Denk hierbij aan grondstoffen uit afvalwater en berm- en slootmaaisel. Door toepassing van innovatieve technieken kunnen stoffen zoals fosfaat en cellulose worden teruggewonnen en kunnen vezels uit grassen worden toegepast in composieten. Om de innovatie op dit gebied te versnellen zijn aanpassingen in wet- en regelgeving vereist.

Toenemende grondstoffenbehoefte
Ingrid ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, in een bericht op de website: “We zien in de komende jaren een groot probleem opkomen: een toenemende grondstoffenbehoefte door onder meer een groeiende wereldbevolking en een aarde die uitgeput raakt. Hierdoor moeten we veel efficiënter met onze grondstoffen omgaan. En dat biedt kansen. De waterschappen winnen steeds meer grondstoffen terug uit afvalwater. Ook zien we mogelijkheden om vrijgekomen biomassa terug te brengen in de bodem. De bodem gaat daardoor beter functioneren wat gunstig is voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Door de huidige regelgeving is dit in de praktijk maar beperkt uitvoerbaar. Het Rijk moet mede haar verantwoordelijkheid nemen en constructief blijven meedenken en meewerken aan het circulaire gedachtengoed.”

Lees hier het persbericht van de Unie van Waterschappen