De stralende nieuwe ridder en burgemeester René Verhulst (foto: KWR Water).

Scheidend KWR-directeur Wim van Vierssen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 21 juni kreeg hij in Ede, tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van KWR, door burgemeester René Verhulst de versierselen opgespeld die horen bij deze bijzondere Koninklijke onderscheiding.

Op 29 mei nam Van Vierssen al ceremonieel afscheid als hoogleraar Science System Assessment van het watergerelateerde onderzoek van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Woorden van de burgemeester
Ten overstaan van de deelnemers aan het symposium, gaf burgemeester Verhulst aan waarvoor Van Vierssen deze koninklijke onderscheiding heeft verdiend: “Door zijn indrukwekkend wetenschappelijk onderzoek en zijn grote maatschappelijke betrokkenheid heeft hij een zeer belangrijke en onderscheidende bijdrage geleverd op het terrein van waterwetenschappen, watertechnologie en watermanagement. Daarnaast is de inzet van de heer Vierssen door het leggen van internationale verbanden en excellente kennisoverdracht van grote betekenis voor zowel de nationale als internationale samenleving.”

“Gedurende zijn hele loopbaan is Wim van Vierssen vanuit diverse rollen betrokken geweest op het gebied van water, milieu en innovatie”, vervolgde burgemeester Verhulst. “Hij heeft zijn kennis van waterbeheer ingezet voor het oplossen van Nederlandse en mondiale waterproblemen op basis van zelfbedachte innovatieve concepten die tot duurzame verbeteringen hebben geleid.”

‘Innovatieve samenwerkingsverbanden’
“Naast zijn functie als directeur bij KWR Water, heeft hij onder andere gewerkt voor het Nederlands instituut voor ecologie, het Internationaal instituut voor Waterbouw en Milieutechniek en Wageningen University & Research. Professor Van Vierssen was betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partijen. Voorbeelden hiervan zijn het samensmeden van drie verschillende ecologische instituten tot NIOO, het verwerven van de UNESCO-status voor het IHE, het ontwikkelen en begeleiden van een aantal grote nationale onderzoeksinitiatieven, oprichten van de Stichting TKI Watertechnologie, Stichting Allied Waters en Allied Waters BV,” aldus de burgemeester.

In WaterForum Magazine 4 (verschijningsdatum 29 juni) staat een uitgebreid afscheidsinterview met Van Vierssen.