Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris

Wim Kuijken stelt als de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma jaarlijks het nationale Deltaprogramma op en bewaakt de voortgang namens het kabinet en de andere bestuurlijke partners in het Deltaprogramma. De taken en bevoegdheden van de Deltacommissaris zijn vastgelegd in de Deltawet. Ruimtelijk econoom Kuijken is op 1 februari 2010 officieel gestart als 1e Deltacommissaris. Eerder vervulde Kuijken de functie van Secretaris- Generaal bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Algemene Zaken.