Wim Kuijken benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank

Wim Kuijken benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank
 
Deltacommissaris Wim Kuijken is per 1 juni 2015 door de aandeelhouder van De Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van DNB. Hij neemt het voorzitterschap over van Alexander Rinnooy Kan, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer.
Kuiken was eerder onder meer Secretaris-Generaal op de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken.
Wim Kuijken was al sinds 2012 overheidscommissaris bij DNB, daarvoor wordt nu een opvolger benoemd. Ook de nieuwe rol van voorzitter is een nevenfunctie van Wim Kuijken.
 
Deltacommissaris
Kuijken is per februari 2010 voor zeven jaar benoemd als deltacommissaris, en heeft aldus de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Deltaprogramma, het actualiseren ervan en het (doen) uitvoeren voor het kabinet. Het Deltaprogramma gaat over de langetermijnveiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening. Hij vervult deze functie nog gedurende circa drie dagen per week.