Wim Kuijken benoemd tot voorzitter Stichting The Hague Security Delta

De benoeming van Wim Kuijken past bij de vernieuwde governance en de invulling van het nationale karakter van het veiligheidscluster dat wordt gevormd door drie belangrijke regionale kernen Brabant, Twente en Den Haag.

De in 2013 opgerichte Stichting The Hague Security Delta heeft als taak om samenwerking tussen bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in het (digitale) veiligheidsdomein te stimuleren, zodat kennis wordt gedeeld en gezamenlijk innovaties worden ontwikkeld met oog op de toekomst. Met als doel de (digitale) veiligheid te vergroten, de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken en meer banen te creëren. De stichting is gevestigd op de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Wim Kuijken was gemeentesecretaris van Den Haag van 1990-1995 en daarna secretaris-generaal op de Ministeries van BZK, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Hij is sinds 2010 Deltacommissaris (voor drie dagen per week). Ook is hij onder meer president-commissaris van De Nederlandsche Bank. Hij zal zijn werkzaamheden als voorzitter van Stichting The Hague Security Delta als neventaak vervullen.