Wilco Urgert wint scriptieprijs voor onderzoek naar microplastics in Rijn en Maas

De microplastics zijn deeltjes kleiner dan 5 mm, nauwelijks met het blote oog waarneembaar, maar in toenemende mate te vinden in oppervlaktewater, kustzeeën en ook in dieren die daar leven. Urgert is volgens de jury de eerste die een poging heeft ondernomen om microplastics in de Nederlandse Maas en Rijn in kaart te brengen naar soort, hoeveelheid en variaties daarvan in de tijd. Relevant, want rivieren zijn een belangrijke aanvoerbron voor de zeeën.

Eenduidige registratie
Om een indruk te krijgen van de soorten en hoeveelheden microplastics en mogelijk schadelijke effecten, is een eenduidige registratie bij de bron noodzakelijk. Op drie meetpunten in Maas en Rijn heeft Urgert vijf maanden lang wekelijks monsters genomen. In samenwerking met Rijkswaterstaat is een breed scala aan technieken ingezet voor de ontwikkeling van deze nieuwe methode.

Nieuwe meetmethode
De door Urgert ontwikkelde methode maakt het mogelijk om de hoeveelheid en samenstelling van microplastics nauwkeurig in kaart te brengen, rekening houdend met de juiste apparatuur bij de monstername en een zorgvuldige methode van wegen en meten. De nieuwe meetmethode is van belang voor Rijkswaterstaat om een betrouwbare monitoringsmethode te ontwikkelen voor zijn taken op het gebied van waterkwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Publicatie
Urgert volgt vanaf 2013 de deeltijdmasterstudie Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit, werkt inmiddels aan een publicatie op grond van dit onderzoek en zal daarmee zijn masterstudie bij de OU afronden