Slibindikkingsinstallatie van een van de Friese rwzi's (foto: Wetterskip Fryslân).

Wetterskip Fryslân wil 46 miljoen euro investeren in een nieuw slibontvangststation in Leeuwarden en een nageschakelde thermische drukhydrolyse installatie in Heerenveen. Hiermee slaat het Wetterskip twee vliegen in één klap: een aanzienlijke reductie van de slibverwerkingskosten en een verdrievoudiging van de biogasproductie. Het Algemeen Bestuur beslist 10 april over de plannen.

“In het project vallen verschillende puzzelstukjes samen”, zegt Sybren Gerbens, senior zuiveringstechnoloog van Wetterskip Fryslân. “Zo moeten we in Leeuwarden de bestaande slibvergistingsinstallatie opknappen. De slibontwateringsinstallatie in Heerenveen is 40 jaar oud en ook aan vervanging toe. Hierbij gaat het met name om de kamerfilterpersinstallatie.”
Daarom heeft het Wetterskip zich in de markt georiënteerd op verschillende technologische oplossingen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om op de rwzi in Leeuwarden de bestaande slibvergisting te renoveren en de biogasmotoren te vervangen. Ook komt er een nieuw slibontvangststation. In Heerenveen wil het Wetterskip een nieuwe nageschakelde thermische drukhydrolyse installatie bouwen om het slib van de zuidelijke rwzi’s te vergisten, te kraken en te ontwateren.

Drijfveer
De belangrijkste drijfveer voor de projecten is een aanzienlijke reductie van de slibverwerkingskosten, stelt Gerbens. “In Heerenveen kunnen we straks zelf zoveel mogelijk slib afbreken, waardoor we minder slibkoek hoeven af te voeren. Daarnaast kunnen we de biogasproductie verdrievoudigen van 2 miljoen naar 6 miljoen kubieke meter per jaar. Dat is een belangrijke pijler in het duurzame energiebeleid van het Wetterskip.”
Het slib dat het Wetterskip in Leeuwarden vergist, gaat straks in Heerenveen nog een keer door de nageschakelde thermische drukhydrolyse installatie. In de retourstroom komt een deel van het Leeuwarder slib weer terug in de vergister in Heerenveen.

Exploitatiekosten
Gerbens wijst erop dat het Wetterskip 20 miljoen euro zou moeten investeren in de renovatie van de rwzi’s in Heerenveen en Leeuwarden. “Nu willen we 26 miljoen euro extra uitgeven. Maar door de afname van de slibverwerkingskosten en de toename van de biogasproductie komen de exploitatiekosten ongeveer op hetzelfde bedrag uit.”
De berekeningen hebben volgens hem echter nog wel een onzekerheidsmarge. Dat heeft onder meer te maken met de onbekendheid voor het naschakelen van thermische drukhydrolyse. “Er is inmiddels in Nederland wel de nodige praktijkkennis opgedaan met voorgeschakelde TDH en daar trekken wij profijt van. Maar er zijn nog maar weinig praktijkgegevens bekend voor het naschakelen van een TDH. Dat maakt het project weer zeer innovatief.” Op 10 april zal het Algemeen Bestuur zich buigen over het project met de bijbehorende risico’s.

Aanbesteding
Het Wetterskip heeft nog niet voor een bepaalde aanbestedingsvorm gekozen, benadrukt de senior zuiveringstechnoloog. “Hierbij nemen wij de ervaringen van andere waterschappen bij de bouw van voorgeschakelde thermische drukhydrolyse installaties zeker mee. Wij willen zeker niet dezelfde fouten maken. Doel is om in nauwe samenwerking met de aannemer de projecten te realiseren.”
Wanneer het Algemeen Bestuur akkoord is, wil het Wetterskip in 2018 starten met het ontwerp voor de beide locaties en de renovatie van de vergistingsinstallatie in Leeuwarden. In 2019 beginnen de werkzaamheden in Heerenveen. Doel is om de slibverwerking in Heerenveen in 2022 in gebruik te nemen.