Wetterskip Fryslân start dijkverbetering Ameland

De jonge ‘dijkwerkers’ kregen hulp van hoofd-ingenieur directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, wethouder Nico Oud van gemeente Ameland en loco-dijkgraaf Bé de Winter van het waterschap. Hiermee zijn de werkzaamheden gestart die nodig zijn om Ameland ook de komende 50 jaar te beschermen tegen hoogwater. 
Loco-dijkgraaf Bé de Winter van Wetterskip Fryslân: ‘De komende drie zomers krijgen de toeristen op Ameland iets extra’s: ze kunnen komen kijken hoe de Waddenzeedijk wordt versterkt. Interessant voor jong en oud, want het gaat hier om Nederlands cultureel erfgoed. Speciaal voor toeristen en andere belangstellenden is ‘Kijk op de Dijk’ opgericht, met onder meer excursies en een Waddenbalkon waar mensen straks de voortgang goed kunnen volgen.’ 


Foto: Jan Spoelstra 

Veilig 
Het werk aan de Waddenzeedijk is nodig om weer te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 16,5 kilometer wordt de dijk gemiddeld 35 centimeter verhoogd en de bekleding versterkt. Ook worden er drie waterdoorgangen (duikers) in de dijk vervangen. Vanuit het watergebiedsplan Ameland wordt er een vierde nieuwe duiker gerealiseerd, deels gefinancierd door het Waddenfonds en Provincie Fryslân. Via deze uitlaten wordt overtollig water afgevoerd naar de Waddenzee. 

Logistieke uitdaging 
Voor de dijkverbetering wordt er in totaal zo’n 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt met vrachtschepen via de Noordzee naar de Waddenzee aangevoerd. Het project is logistiek gezien een uitdaging. Niet alleen het versterken van de dijk is een flinke klus, ook de locatie maakt dat er veel materiaal vanaf het vasteland aangevoerd moet worden. En vanwege het broed- en stormseizoen kan alleen in de zomermaanden aan de dijk worden gewerkt. Aannemerscombinatie Van den Herik Sliedrecht en Jansma Drachten voert de dijkverbetering uit. Het werk is in juni 2018 klaar. De totale projectkosten bedragen 77 miljoen euro. 

Dijkverbeteringen 
De komende drie jaar verbetert Wetterskip Fryslân 35 kilometer dijk. Naast de Waddenzeedijk op Ameland startte het waterschap in april met de verbetering van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In augustus wordt de Noorderhavendam in Harlingen aangepakt en vanaf 2016 start het werk aan de Waddenzeedijk op het vasteland. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma rondde het waterschap inmiddels acht projecten af. 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
De dijkverbetering op Ameland is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt op 88 plaatsen in Nederland voor ruim 3,2 miljard euro aan waterkeringen versterkt. Via dit programma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen, nu en in de toekomst. 

Kinderen van basisschool ’t Ienster uit Ballum legden de eerste breukstenen met hulp van (v.l.n.r.): wethouder Nico Oud van gemeente Ameland, hoofd-ingenieur directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en loco-dijkgraaf Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. Foto: Jan Spoelstra