Wetterskip Fryslân reikt erepenning uit aan bestuursleden

Wetterskip Fryslân heeft eind maart de erepenning toegekend aan vertrekkend dagelijks bestuurslid Marian Jager-Wöltgens en aan algemeen bestuursleden Lolkje Efdé-Kleefstra, Lieuwe Tamminga en Marten Speerstra. De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap. Zo was Marian Jager-Wöltgens (Water Natuurlijk) de afgelopen bestuursperiode (2015-2019) lid van het dagelijks bestuur bij Wetterskip Fryslân. Lolkje Efdé-Kleefstra (VVD) kreeg de penning, omdat ze de afgelopen 11 jaar (2008-2019) actief is geweest in het waterschapsbestuur als commissielid en lid van het algemeen bestuur. Lieuwe Tamminga (VVD) heeft zich 15 jaar actief ingezet voor het waterschapsbestuur. Marten Speerstra (CDA) kreeg de penning voor meerdere verdiensten. Zo heeft hij zich de afgelopen periode (2014-2019) actief ingezet als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.