Wetterskip Fryslân oefent met het plaatsen van zandzakken

plaatsen van zandzakken

Wetterskip Fryslân oefent met het plaatsen van zandzakken – Vaker te maken krijgen met een dreiging van wateroverlast is niet alleen een kwestie van meer regen maar ook van keuzes die we maken om dingen niet of anders te doen. Om op een betaalbare manier droge voeten te houden wordt er bij Wetterskip Fryslân risicogericht gewerkt. Niet alle problemen worden opgelost met grond, hout, beton of met een stalen damwand. Voor uitzonderlijke gevallen zijn er beheersmaatregelen opgesteld en werd zo een project opgeleverd waar tocht bewust een deel van de regionale waterkering niet op normhoogte werd gebracht.

In dit geval gaat het om een stuk waterkering van ca 200 m in het plaatsje Aldeboarn met een hoogtetekort van ca 20 cm. Het ophogen van de kade in de oude dorpskern is een erg dure ingreep en het aanbrengen van damwanden brengt risico’s op schade aan bebouwing met zich mee. Ergens in de toekomst zal de gemeente kade en wegdek moeten vernieuwen. Dan willen we de verhoging meenemen. Tot die tijd is zandzakken als beheersmaatregel een goed alternatief. De beheersmaatregelen staan op een beheersmaatregelenkaart en van elke beheersmaatregel wordt een inzetprotocol geschreven. Beheersmaatregelen zijn niet alleen maar papieren plannen; een oefening in het veld is nuttig om te ondervinden wat er in de praktijk bij komt kijken. Hoe de de benodigde zandzakken van de opslag in Joure naar het plaatsje Aldeboarn moeten worden gebracht is niet de grootste uitdaging. Om 8:30 komen de zandzakken ter plaatse en dan? We willen ervaren hoe je vervolgens die zakken plaatst, welke obstakels je dan tegen kunt komen en hoe lang het duurt. Daarom oefenen we in de praktijk. Oefenen vergroot ook het bewustzijn, een belangrijk ingrediënt bij waterbeheersing.

Omdat elke situatie op zichzelf staat zijn we altijd creatief in het bedenken van oplossingen die op de lange termijn prijstechnisch en voor de impact op het milieu het beste scoren. Bij deze integrale en risicogerichte aanpak hoort ook dat je af en toe uitwijkt naar alternatieven zoals een beheersmaatregel. In het beheergebied van Wetterskip Fryslân brengen we de regionale waterkeringen op de normhoogte in een verbeterprogramma. Iedere 6 jaar wordt het gehele areaal weer beoordeeld op hoogte en stabiliteit en zo komen er ook steeds weer nieuwe stukken naar voren die gerenoveerd moeten worden. De kosten om een waterkering weer op normhoogte te krijgen varieren van <€150/m tot >€1500/m. Soms wordt het te duur of zijn de risico’s te groot om de inrichting aan te passen aan de normhoogte. In dat geval is het nemen van een Beheersmaatregel een goed alternatief.

Wetterskip Fryslân beheert ruim 4000 km regionale en lokale waterkeringen waarvan er meer dan 3000 km bestaan uit het type polderdijk.  Die liggen meestal in het landelijk gebied en daarvan zijn de onderhoudskosten het laagst. De duurdere stukken liggen in het bebouwd gebied. Vanwege het grote areaal in deze waterrijke provincie wordt continue op de kosten gelet. Oefenen voegt waarde toe aan de bedachte beheersmaatregel die veel goedkoper is dan een stalen damwand. Toch kan dat niet overal omdat er bij een hoogwatersituatie ook vertrouwd moet kunnen worden op stevige dijken. We hebben de capaciteit niet om overal met zandzakken te komen opdraven.

 

Meer nieuws uit de watersector