Wetterskip Fryslân neemt vernieuwde rwzi Heerenveen in gebruik

Wetterskip Fryslân heeft de rioolwaterzuivering in Heerenveen vernieuwd. Iedere dag maakt de rwzi Heerenveen ongeveer 10 miljoen liter afvalwater van huishoudens en bedrijven schoon in de kern van Heerenveen en omliggende dorpen. Dat is vergelijkbaar met 280 volle tankwagens.
Nieuwe industrieën
Met de komst van nieuwe industrieën op het bedrijventerrein IBF ten oosten van Heerenveen neemt het te verwerken afvalwater toe. Reden om de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen te verbouwen en uit te breiden. ‘Daar zijn we blij mee’, aldus Wietze de Haan in zijn openingstoespraak. ‘Het is een goede en te waarderen verandering. Zowel voor de werkgelegenheid als voor de economische ontwikkeling van de regio.’
Uitbreiding beluchtingscapaciteit
De grootste verandering op de rwzi’s de uitbreiding van de beluchtingscapaciteit; er wordt van een punt- naar een bellenbeluchting overgestapt. Het gebruik van bellenbeluchting is veel efficiënter. ‘Wij vinden het belangrijk nieuwe ontwikkelingen te zoeken, die er aan bijdragen dat we als Wetterskip Fryslân duurzaam, efficiënt en milieutechnisch verantwoord ons werk kunnen doen’, zegt Wietze de Haan. De rwzi Heerenveen is na de verbouwing energiezuinig en klaar voor de toekomst.