Wetterskip Fryslân moderniseert rwzi Lemmer

Na de vernieuwing van de verouderde besturing wordt door het toepassen van moderne besturingstechnieken de rwzi op afstand gemonitord en bijgesteld. Zo verbetert de kwaliteit op het gebied van geur, geluid, waterkwaliteit en veiligheid aanzienlijk.
Daardoor kan de komende dertig jaar het afvalwater op een doelmatige en duurzame wijze worden gezuiverd, stelt Wetterskip Fryslân. Tijdens de werkzaamheden blijft de rwzi in bedrijf.  Rwzi Lemmer zuivert het afvalwater afkomstig uit Oosterzee, Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Lemmer.