Wetterskip Fryslân gebruikt cellulose uit wc-papier in fietspad

Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor dit onderzoek, € 42.000,- beschikbaar. De voorbereidingen beginnen in april. De verwachting is dat het fietspad dit najaar kan worden aangelegd. Wetterskip Fryslân werkt hierin samen met de provincie.

Rioolwater
Door wc-papier uit rioolwater te halen geeft Wetterskip Fryslân toiletpapier een tweede leven. Volgens Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, is de tijd meer dan rijp om concrete stappen te zetten: ‘‘In wrâldprimeur, waarbij gebruikt toiletpapier voor het eerst als volwaardige grondstof hergebruikt gaat worden.” 
Wetterskip Fryslân maakt op deze manier duidelijk hoe reststoffen uit afvalwater weer een maatschappelijke waarde krijgen. “Als het onderzoek positief uitvalt zou het kunnen zijn dat men straks over een fietspad fietst, waarin wc papier is verwerkt. Op deze manier worden innovatie en duurzaamheid aan elkaar gekoppeld en wordt een afvalproduct een grondstof.” 

Onderzoek 

In het innovatieve project wordt onderzocht hoe wc-papier met behulp van een fijnzeef uit afvalwater kan worden gehaald. De cellulose die na het zeven overblijft, kan worden ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld isolatie, verpakking, asfalt of energie. Wietze de Haan: “Met een extra fijnzeef kunnen we het cellulose al uit het water halen, voordat dit in het slib van een rioolwaterzuiveringsinstallatie belandt.”

Primeur
Wetterskip Fryslân heeft hiermee een belangrijke primeur. Vorig jaar juni kwamen partijen die betrokken zijn bij het terugwinnen, verwerken en verwaarden van cellulose bijeen op een sympoisum van de werkgroep Cellulose van de Grondstoffenfabriek, STOWA, BWA en afvalverwerker Attero. 
Yede van der Kooij, projectleider van de werkgroep Cellulose en projectmanager innovatieve projecten bij Wetterskip Fryslân riep daar op zoveel mogelijk projecten integraal uit te voeren. De werkgroep Cellulose wil de transitie van afvalwaterzuivering naar grondstoffenfabriek op gebied van cellulose, en het sluiten van de grondstofcyclus voor cellulose door ketenontwikkeling bevorderen. De ambitie is om binnen drie jaar nuttige toepassingen te hebben voor zeefgoed. 

Asfalt
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) bracht al in 2012 een “Verkenning naar mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed’ naar buiten waarin werd gekeken naar het hergebruik van cellulose uit afvalwater als ‘afdruipremmers’ in asfalt. De vezels binden het hete en nog vloeibare bitumen tijdens het leggen van asfalt en zorgen voor een verhoging van de viscositeit, waardoor het vloeibare bitumen minder snel uitzakt en beter verdeeld blijft over het asfalt. Na afkoelen is het bitumen gestold en de vezel functieloos ingekapseld in het asfalt.