Fotograaf: Humprey Paap

Het Friese waterschap heeft een onderscheiding ontvangen voor de manier waarop het geo-informatie gebruikt. Jack Dangermond, president en oprichter van Esri, gunde onlangs op de jaarlijkse Esri International User Conference de Special Achievement in GIS (SAG) Award aan Wetterskip Fryslân. Wetterskip is geselecteerd uit meer dan 300.000 in aanmerking komende kandidaten. Het kreeg de prijs voor hun jarenlange vernieuwende toepassing van hun Geografisch Informatie Systeem.

Wetterskip Fryslân maakt al meer dan 20 jaar gebruik van het Geografisch Informatie Systeem ArcGIS. Pieter Schaafsma, Clustermanager Informatiemanagement van Wetterskip Fryslân nam samen met collega Ronald Ros, teamleider Geo-informatie de prijs in ontvangst.

Om snel te reageren op de toenemende vraag om geo-applicaties uit de organisaties, was het nodig dat Wetterskip Fryslân de zeilen bijzette en in 2018 het Web GIS implementeerde; een cloud gebaseerd GIS. Het Friese waterschap blijft werken aan slimmer samenwerken. Ronald Ros: “We onderzoeken nu de mogelijkheden die de ArcGIS Hub ons biedt om onze werkprocessen met mobiel werken zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en we kijken naar wat de toepassing van Artificial Intelligence in combinatie met geo-informatie hiervoor kan betekenen. Zo kunnen we steeds efficiënter en slimmer werken.”

Ronald Ros ziet de award als erkenning van het innovatieve karakter van de organisatie: “We zijn steeds bezig met hoe we onze collega’s kunnen helpen met technologie: of dat nu gaat om inspectiewerk, of om het monitoren van schade aan dijken. De medewerker in het veld wil graag digitaal werken en de data meteen in de database verwerken. Vandaar ook dat we steeds blijven vernieuwen om de nieuwe uitdagingen waar het Wetterskip voor staat, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, verzilting en veenweide problematiek het hoofd te kunnen bieden”

Esri reikt de SAG Award jaarlijks uit als blijk van waardering aan organisaties die een bijzondere prestatie hebben geleverd op GIS-gebied. “Het is geweldig om te zien dat zoveel gebruikers met GIS-toepassingen impact in hun eigen omgeving kunnen hebben”, aldus Jack Dangermond, oprichter en president van Esri. “De organisaties die bekroond zijn met deze award maken met locatie-intelligentie een verschil in de wereld.”