Het Wetsus-team, onder leidjng van dr. Leon Korving (in het midden) ontving 50 duizend dollar en gaat de derde fase van de wedstrijd in (foto: Wetsus).

Het Wetsus-team, onder leiding van dr. Leon Korving, heeft op 27 oktober ook de tweede fase van de George Barley Water Prize ontvangen. Het team ontving een bedrag van 50 duizend dollar voor de Nafrad-technologie om met natuurlijke flocculanten fosfaat uit oppervlaktewater te verwijderen. Fosfaat is een van de belangrijkste oorzaken van giftige algengroei.

De Barley Water Prize is een meerjarige internationale stimuleringsprijs van 10 miljoen dollar voor het team dat een veilige en kosteneffectieve technologie ontwikkelt om fosfaat uit het oppervlaktewater te verwijderen. Fosfaat, dat deel uitmaakt van stedelijke en landbouwafvloeiing en dat op grote schaal wordt gebruikt in chemische meststoffen, is één van de belangrijkste oorzaken van giftige algengroei in de Everglades en langs de kust van Florida.

Eerste fase
Het Wetsus-team won eerder dit jaar de eerste fase van de wedstrijd. Van de 77 inzenders mochten vijf teams een pitch doen, waarbij Wetsus werd vertegenwoordigd door promovendus Prashanth Kumar. De winnende inzending van Wetsus is gebaseerd op een efficiënte combinatie van flocculatie en adsorptie. In oppervlaktewater komt fosfaat zowel voor in opgeloste vorm als in de vorm van deeltjes. De kracht van de oplossing van Wetsus is dat de voorgestelde technologie beide vormen kan verwijderen. Het oplosbare fosfaat kan door adsorptie aan een ijzerhoudend adsorbens tot zeer lage concentraties worden verwijderd.

Meststof
Vanwege de lage concentraties is regeneratie van het het adsorbens belangrijk zodat de kosten laag blijven, er geen afval wordt gemaakt en het fosfaat zelfs in bruikbare vorm wordt teruggewonnen. Voor het invangen van fosfaat dat aanwezig is in de vorm van deeltjes heeft Wetsus het gebruik van natuurlijke flocculanten voorgesteld. Dergelijke flocculanten kunnen gemaakt worden uit garnalenschillen of zelfs uit het slib van een rioolwaterzuivering. De natuurlijke flocculanten maken het mogelijk de weggevangen deeltjes als meststof in de landbouw in te zetten.

Gidsland
In de tweede fase van de competitie werd het systeem op laboratoriumschaal getest en gedemonstreerd. In de derde fase volgt opschaling, tot er in 2020 een werkende installatie in de Everglades staat. De Wetsus inzending was de enige niet-Amerikaanse inzending die bij de top 15 zat. De toekenning van de prijs onderstreept volgens Wetsus opnieuw de rol van Nederland als gidsland voor watertechnologie en de internationale positie van Wetsus als kennisinstituut.

Bekijk hier een video van het project