Wetsus wint Amerikaanse prijs

Van de 77 inzenders mochten vijf teams een pitch doen, waarbij Wetsus werd vertegenwoordigd door promovendus Prashant Kumar. Deze inzending werd vervolgens uitgeroepen tot winnaar. De Wetsus-inzending was de enige niet-Amerikaanse inzending in de top vijftien.

Flocculatie en adsorptie
De George Barley-prijs van de Everglades Foundation richt zich op technieken die fosfaat tot ultralage concentraties (10 ppb) kunnen verwijderen, tegen acceptabele kosten en met een klein ruimtebeslag. De winnende inzending van Wetsus is gebaseerd op een combinatie van flocculatie en adsorptie. In oppervlaktewater komt fosfaat zowel voor in opgeloste vorm als in de vorm van deeltjes. De oplossing die Wetsus voorstelt, is een technologie die beide vormen kan verwijderen. Het oplosbare fosfaat kan door adsorptie aan een ijzerhoudend adsorbens tot zeer lage concentraties worden verwijderd. Vanwege de lage concentraties is regeneratie van het het adsorbens belangrijk, zodat de kosten laag blijven, er geen afval ontstaat en het fosfaat zelfs in bruikbare vorm wordt teruggewonnen. Voor het invangen van fosfaat dat aanwezig is in de vorm van deeltjes, heeft Wetsus het gebruik van natuurlijke flocculanten voorgesteld. Dergelijke flocculanten kunnen gemaakt worden uit garnalenschillen, of zelfs uit het slib van een rioolwaterzuivering. De natuurlijke flocculanten maken het mogelijk de weggevangen deeltjes als meststof in de landbouw in te zetten.

Tweede fase
Dit innovatieve concept viel bij de jury in goede aarde. Binnenkort start fase twee van de competitie, waarin de systemen die nog in de race zijn op laboratoriumschaal worden getest en gedemonstreerd. Daarna volgt opschaling, tot er in 2020 een werkende installatie in de Everglades staat. De uiteindelijke winnaar verdient daarmee de overall prijs van 10 miljoen dollar.

Promotie-onderzoek
Prashant Kumar doet zijn promotie-onderzoek bij Wetsus, ondersteund door STOWA. Kumar werkt in het thema Phosphate Recovery, waarin naast STOWA de bedrijven Green Water Solution, ICL, Kemira, Oosterhof Holman en Waterschap Brabantse Delta participeren. Het thema werkt nauw samen met het Wetsus-onderzoeksthema Natural Flocculants.