Wetsus ontvangt 1,7 miljoen subsidie voor werving en opleiding 14 promovendi

Wetsus krijgt 1,7 miljoen euro subsidie uit Europa voor het EMPOWER-project. Hiermee kan het kennisinstituut veertien nieuwe promovendi werven en opleiden.Het project start 1 januari 2022 voor een periode van drie jaar. Doel is om wetenschappelijk geschoolde ondernemers op te leiden. Die moeten vaardigheden hebben om te opereren op het snijvlak van de academische wetenschap, ondernemerschap, de publieke sector en het algemene publiek.

Bijzondere positie 

Deze tweede toekenning onderstreept volgens het kennisinstituut de bijzondere positie die Wetsus inneemt in Europa. Ook onderstreept de subsidie en de kwaliteit van het Wetsus PhD programma en iedereen die daar een bijdrage aan levert. Hierbij gaat het niet alleen om de betrokken kennisinstellingen, maar ook om de bedrijfsleden van Wetsus.

Twee Europese projecten 

Dit project komt bovenop de twee Europese projecten die Wetsus met partners recent binnengehaald heeft: RecaP en RM@School4.0. RM@Schools is een internationale samenwerking tussen universiteiten en instituten in heel Europa. Het doel is om jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in Raw Materials, waarbij de focus van Wetsus ligt op circulaire economie van nutriënten, hergebruik van waterbronnen en Blue Energy. Het kennisinstituut doet dit door middel van Internationale Science Fairs, lessen binnen ons scholennetwerk en het ontwikkelen van toolkits die door het hele consortium gebruikt worden. In totaal gaat het om 3,7 miljoen euro Europese financiering voor Wetsus.