Wetsus en Grendel Games lanceren WaterGame

Testpanel van leerlingen Comenius van start
Het spel, dat beschikbaar komt voor scholen voor voortgezet onderwijs én particulieren is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongeren moeten al spelend een beeld krijgen van wat zich in de watersector afspeelt en welke technologische toepassingen er ontwikkeld worden. 
De WaterGame wordt aanstaande vrijdag aangeboden aan leerlingen van CSG Comenius door gedeputeerde Jannewietske de Vries, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân,  Paul van Erkelens,  en de Raad van Bestuur van Wetsus.  De  leerlingen gaan in de komende weken als expert en vertegenwoordigers van de doelgroep de nieuwe game testen en hun bevindingen terugkoppelen aan Wetsus en Grendel Games.
De game wordt ondersteund door de vereniging van drinkwater bedrijven (VEWIN), Unie van Waterschappen en WaterCampus Leeuwarden.  De focus ligt op plezier en educatie. De bedrijven uit de sector kunnen hun eigen technologie laten inbouwen in de game. Hiermee zien de jongeren de diversiteit van de sector en de technologische toepassingen.  De definitieve versie zal later dit voorjaar online en gratis beschikbaar komen.
Het programma op vrijdag 13 maart, locatie: Wetsus, Oostergoweg 9, Leeuwarden
  • 13:00 uur: Ontvangst bij Wetsus – Johannes Boonstra (Raad van Bestuur Wetsus)
  • 13:10 uur: Presentatie WaterGame – Tim Laning (Grendel Games)
  • 13:30 uur: Toelichting namens de partners:  gedeputeerde Jannewietske  de Vries en dijkgraaf Wetterskip Fryslân, Paul van Erkelens
  • 13:40 uur: Uitreiking certificaten voor testpanel CSG Comenius
  • 13:45 uur: Drankjes en rondleiding Wetsus
  • 14:30 uur: Afsluiting