Wetsus en Aqua Nirvana Foundation betrekken nieuwbouw

Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden
Met de gerealiseerde uitbreiding kan de WaterCampus haar groeiambities verder verwezenlijken. De nieuwbouw van de WaterCampus Leeuwarden betreft voor ongeveer 80% de nieuwe huisvesting van Wetsus. Daarnaast is het een bedrijfsverzamelgebouw dat bestaat uit kantoren, laboratoria, ontmoetingsruimten en een parkeervoorziening. De markante uitbreiding van de WaterCampus Leeuwarden is ontworpen door GEAR architecten. Aannemer BAM maakte gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaam bouwen. Daarom kreeg het gebouw eind 2014 het BREEAM-NL  excellent ontwerpcertificaat. Het WaterCampus terrein krijgt een duurzame landschapsinrichting en is komend voorjaar klaar.  De nieuwbouw is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincie Fryslân en het SNN. 
Wetsus hoofdhuurder</strong>
Het nieuwe gebouw op de WaterCampus Leeuwarden is het hoofdkwartier van Wetsus, het European centre of excellence for sustainable water technology. Wetsus werkt aan het ontwikkelen van rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau. Dat doet zij samen met 100 internationale bedrijven en 20 Europese universiteiten. Daarmee levert  Wetsus enerzijds een bijdrage aan de groeiende wereldwijde behoefte aan schoon en veilig water. Anderzijds legt zij de basis voor een duurzame ontwikkeling van de Friese (kennis-)economie.
Aqua Nirvana Foundation
Naast de hoofdgebruiker Wetsus neemt ook het Noorse Aqua Nirvana Foundation (ANF) intrek in het gebouw. De missie van deze investeringsmaatschappij is dat wereldwijd alle mensen schoon en veilig drinkwater hebben. Daarom investeert ANF in duurzame watertechnologieën. ANF heeft WaterCampus Leeuwarden gekozen als ideale vestigingsplek voor het verwezenlijken van haar ambities. 
WaterCampus Leeuwarden
WaterCampus Leeuwarden vervult een  unieke Europese rol en  is het fysieke knooppunt van de Europese en Nederlandse watertechnologiesector. Onderzoek, onderwijs, innovatie en bedrijvigheid komen hier samen. Op WaterCampus Leeuwarden hebben bedrijven toegang tot unieke kennis, hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en top gekwalificeerd personeel. WaterCampus Leeuwarden is verbonden aan zes unieke demosites.  Kennisinstellingen, bedrijven en overheden werken hier aan innovatieve oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek.