Nationale Klimaat Adaptatie Challenge zoekt deelnemers

Om klimaatadaptatie te versnellen, start in januari 2020 een Nationale Klimaat Adaptatie Challenge voor jong en oud. Gedurende vier maanden werken studenten, young professionals en experts van bedrijven, overheden en kennisinstellingen een dag per week in multidisciplinaire teams aan concrete oplossingen voor een klimaatbestendige omgeving.

De Nationale Klimaat Adaptatie Challenge is een initiatief van Nationaal Watertraineeship, Project-24 en H2Oost. “De bedoeling is dat teams out-of-the-box oplossingen bedenken en daarbij ook begeleiding en intervisie krijgen. Aan deze challenge kunnen professionals van alle leeftijden meedoen. In het verleden kregen we veel verzoeken van oudere experts om ook een keer aan Wetskills te mogen deelnemen. We hebben cases, we zoeken nog deelnemers”, vertelt van H2Oost en tevens Managing Director Wetskills
Foundation.

In de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2020 is ruimte voor drie vraagstukken en 18 deelnemers vanuit verschillende generaties. Aanmelden kan tot 6 december met een motivatie. Op 11 december wordt bekendgemaakt wie er gaan deelnemen. De Kick-off vindt plaats op 10 januari 2020 en zal een periode van ongeveer 4 maanden beslaan (tijdbesteding is ongeveer 1 dag per week).

Aanmelden: Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2020