Wetenschappers ontdekken immens waterreservoir onder aardoppervlak

De Canadese wetenschapper Graham Pearson van de University of Alberta publiceerde zijn bevindingen 13 maart in Nature. Pearson noemt de vondst van het mineraal een juweel. Het mineraal is in Brazilië gevonden na een vulkanische uitbarsting. Het team van Pearson zag de vondst bijna over het hoofd omdat het bruinkleurige, minuscule mineraal amper te onderscheiden was van gewoon zand.