Wetenschappelijke kwaliteit Wetsus beoordeeld met hoogst haalbare score

Wetenschappelijk directeur Johannes Boonstra (links) en directeur Cees Buisman van Wetsus zijn ingenomen met de beoordeling. "Het bewijst dat Wetsus op de goede weg is". (foto: Jac van Tuijn).

Vier onafhankelijke internationale topwetenschappers hebben de wetenschappelijke kwaliteit van Wetsus beoordeeld met de hoogst haalbare score. De auditcommissie was zeer onder de indruk en noemt Wetsus een van de weinige echte innovatiehubs in de wereld.

Het rapport werd 9 oktober op het jaarlijkse Wetsus congres in Leeuwarden gepresenteerd aan Hans Huis in ‘t Veld, boegbeeld van de Topsector Water. Tijdens de audit, die eens per zes jaar wordt gehouden, beoordelen onafhankelijke internationale topwetenschappers volgens het standaard evaluatie protocol van de Nederlandse universiteiten de aspecten Onderzoekskwaliteit, Maatschappelijke Relevantie en Levensvatbaarheid. Op verzoek van Wetsus is daar als vierde criterium Meerwaarde van het kennisnetwerk aan toegevoegd. Wetsus behaalde op alle onderdelen de hoogst haalbare score.

Uniek model

De positieve beoordeling van de commissie is extra waardevol omdat Wetsus werkt met een uniek model. Zo kent het Wetsusprogramma een sterke vraagsturing; bedrijven bepalen wat onderzocht wordt. Hiermee behaalt Wetsus wetenschappelijke resultaten van wereldklasse. De verklaring hiervoor bestaat uit drie elementen. Zo is er sprake van een multidisciplinaire aanpak, waarin de PhD-onderzoekers op afstand van hun moederuniversiteit in een gezamenlijk laboratorium samenwerken. Daarnaast heeft Wetsus volgens het auditcomité maatschappelijke en commerciële relevantie als gevolg van een langjarig financieel gecommitteerd platform van publieke en private bedrijven. Verder leidt het opgebouwde vertrouwen tussen bedrijven en universiteiten tot een hogere innovatiesnelheid.

Voorbeeld

Het Wetsusmodel dient dan ook steeds vaker als voorbeeld voor publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie in de EU. De evaluatie is dit jaar uitgevoerd door vier internationaal gewaardeerde wetenschappers, te weten prof. Jean Fréchet (Saudie Arabie), prof. Menachem Elimelech (USA), prof. Jürg Keller (Australie) en prof. Alexander Zehnder (Singapore).