Wetenschappelijk onderzoek naar watervoetafdruk krijgt internationale impuls

Het vijftiende World Water Congres wordt georganiseerd door de International Water Resources Organization (IWRA) en bezocht door waterprofessionals uit de hele wereld. 
De Water Footprint Research Alliance is een inititatief van het al langer bestaande Water Footprint Network en zijn partners. Vanuit Nederland is de universiteit Twente betrokken.

Knapste koppen

De lancering van het onderzoeksnetwerk vormde de eerste mijlpaal op het congres. “Om de wereldwijde watervoetafdruk zo snel mogelijk te beperken, moeten we onze knapste koppen bij elkaar brengen en nadenken over hoe we het water gebruiken’, zei Ashok Chapagain, Science directeur van het Water Footprint Network tijdens de lancering. “De nieuwe onderzoeksalliantie zal met behulp van de Water Footprint Assesment innovatie bevorderen, vooruitgang versnellen en ons helpen de krachten te bundelen tot een verenigde, wereldwijde reactie op de waterschaarsteproblematiek.” Partners van over de hele wereld worden uitgenodigd om bij te dragen aan het onderzoek


Van bewustzijn tot actie

De Water Footprint is in de loop der jaren uitgegroeid tot een waardevol instrument om het bewustzijn te verhogen. De volgende stap is om informatie over plaatselijke waterstromen verzamelen. Dat bepaalt immers mede in hoeverre de omvang van de watervoetafdruk problematisch is. Het duurzaam gebruik van grondwater, regenwater en oppervlaktewater moet lokaal worden vastgesteld. Een gewas geteeld op regenwater is duurzamer dan een gewas geteeld op grondwater. Een waterintensief product is niet noodzakelijkerwijs een niet-duurzaam product. Het hangt allemaal af van het watergebruik in de lokale omgeving. Dit soort informatie is essentieel voor een goede water governance.

Hoekstra
Professor Arjen Hoekstra, bedenker van de watervoetafdruk en een van de partners van de nieuwe Research Alliance namens de Universiteit Twente zei bij de lancering dat de interesse in het concept wereldwijd toeneemt. “Veelvuldige droogte, toenemende waterschaarste en verslechterende waterkwaliteitniveaus, in combinatie met de toenemende vraag naar zoetwatervoorraden, onzekerheden als gevolg van de effecten van de klimaatverandering en de bevordering van nieuwe kennis hebben de wereldwijde interesse in het concept van de watervoetafdruk vergroot. Er is dringend een beter begrip nodig van de complexiteit van goed waterbeheer en het verband tussen water, voedsel en energiezekerheid.”

Duurzaamheid
De alliantie wil kennishiaten opsporen, onderzoeksgebieden identificeren en coördineren en het delen van kennis aanmoedigen om de weg naar meer duurzaam waterbeheer te versnellen.