Westlandse bedrijven pakken waterzuivering aan

De bedrijven zijn begin vorige week unaniem akkoord gegaan met een ‘businesscase’. Uit het afvalwater dat via het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem) wordt ingezameld, zijn met moderne technieken gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, en zware metalen te verwijderen. 

Verplichte zuivering
Voor glastuinbouwbedrijven geldt vanaf 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwaterstromen. Het water moet dan schoon zijn om het op oppervlaktewater of riool te mogen lozen. Bij een collectieve aanpak is het onder voorwaarden mogelijk om uitstel tot 1 januari 2021 te krijgen om de benodigde installatie te realiseren. Wel moet voor het eind van dit jaar een businessplan bij het bevoegd gezag zijn ingediend. 

Lees hier het persbericht van de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland