Westfort Vleesproducten kiest voor Royal HaskoningDHV’s Nereda® technologie

Met zijn kleine voetafdruk, lage energieverbruik en duurzame en robuuste karakter sluit de Nereda technologie goed aan bij de speerpunten van Westfort. Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor detail engineering, levering, installatie en inbedrijfstelling van de Nereda waterzuiveringsinstallatie.
“In IJsselstein bouwen we op dit moment een van de vooruitstrevendste – zo niet de vooruitstrevendste – slachterij van de wereld”, zegt Rob Stekelenburg van projectmanagement- en ingenieursbureau PROMAD, verantwoordelijk voor het ontwerp en de directievoering. “Een belangrijk onderdeel binnen het totale proces is de eigen waterzuivering. Wij zijn dan ook erg blij met de Nereda-technologie. Deze moderne waterbehandelingsmethode past perfect in ons progressieve ontwerp. Wij kijken er naar uit samen een hoogwaardige waterzuiveringsinstallatie neer te zetten binnen een state-of-the-art slachtinrichting.”
Pre-engineering van de afvalwaterinstallatie is in 2014 uitgevoerd. In januari 2015 werd het contract getekend voor het detail design, levering, installatie en inbedrijfstelling. Contractor RWB Water Systems B.V. is verantwoordelijk voor de coördinatie en de realisatie van de afvalwater- en de slibbehandelingsinstallaties. Het slachthuis is naar verwachting eind 2015 volledig operationeel. Maximum capaciteit van de afvalwaterzuivering is 1.400 m3 per dag. Het behandelde water wordt geloosd op het riool.
Dit project toont aan dat de Nereda technologie ook een goed oplossing biedt voor industriële toepassingen. Een kaasproducten verwerker en een saladefabriek gingen Westfort al voor.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Royal Haskoning DHV
(persbericht februari 2015)