Wessel Rothstegge nieuwe waterregisseur noordelijke waterketen

Wessel Rothstegge is 1 april gestart als waterregisseur noordelijke waterketen. In deze functie is hij het gezicht van de regionale samenwerking. In Groningen en Noord-Drenthe werken alle Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de waterbedrijven Waterbedrijf Groningen en WMD samen in de waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het landelijk Bestuursakkoord Water en heeft tot doel om op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken aan de opgaven die het waterbeheer met zich meebrengt. Door de ondertekening van een verlengd Waterakkoord gaan de partijen een volgende fase in. Daarbij zijn nieuwe thema’s zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en regionale energietransitie op het gebied van water belangrijke zaken voor de nieuwe waterregisseur. Denk aan het opwekken van elektriciteit op een rioolzuivering om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen. Ook het betrekken van onderwijs behoort tot zijn taken. Daarnaast gaat Rothstegge werken aan het versterken van de bestuurlijke samenwerking en het uitvoeren van bestaande maatregelen. Hij gaat zorg dragen voor een goed verloop binnen de netwerkorganisatie om de gewenste resultaten te bereiken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum.