Werkzaamheden Crezéepolder van start

Gedeputeerde Weber benadrukte het belang van dit soort projecten in het dichtbevolkte Zuid-Holland: “Ecologie en economie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een aantrekkelijke leefomgeving maak je extra aantrekkelijk als vestigingsgebied voor bedrijven. Daarnaast wordt het een prachtig recreatiegebied voor de bewoners van de omliggende gemeenten. Bovendien leveren deze Deltanatuurgebieden een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Het levert zoveel voordelen op, het is een win-win-winsituatie!”

Grote kansen
De wethouders Floor van der Velde van Hendrik-Ido-Ambacht en Volbregt Smit van Ridderkerk zien grote kansen voor de Crezéepolder. Van der Velde vergelijkt het toekomstige natuurgebied met Natuureiland Sophiapolder verderop in de Noord. “Ook hier hebben het getijde en de flora en fauna straks vrij spel. En in de Crezéepolder kun je zelfs zonder veerpontje komen!” Wethouder Smit vult aan: “Crezéepolder sluit aan op bestaande wandel- en fietsroutes. En je kunt gelijk de naastgelegen Gorzen in Ridderkerk bezoeken.”
Deltapoort
Crezéepolder maakt onderdeel uit van Deltapoort: de buitengebieden van Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Albrandswaard. De stuurgroep Deltapoort investeert in de economische betekenis van het gebied en in de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Ook hier de medaille van Weber: economie, ecologie en recreatie. De Paradijshoeve van Piet Plaisier aan de Oostmolendijk waar het ontbijt werd geserveerd, noemde wethouder Smit als voorbeeld van een waardevol initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Deltapoort.
Veiligheid
De zomerdijk langs de Noord wordt doorgestoken als de Crezéepolder is ingericht. Hierdoor krijgt het getijde vrije toegang tot het gebied. Gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat roepen in koor dat dat alleen kan als de Oostmolendijk en de Kanteldijk zijn versterkt. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor dat dijkversterkingsprogramma in volle gang. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2016 zijn afgerond en dat de zomerdijk in het voorjaar van 2017 kan worden geopend. In de Crezéepolder liggen waterputten van drinkwaterbedrijf Oasen.
Rijkdom en Weelde
Een van de buurtbewoners die bij het ontbijt aanwezig was, was de 90-jarige mijnheer Visser. Hij heeft nog meegemaakt dat de Crezée nog geen polder was. Hij vertelde: “Rond de Tweede Wereldoorlog werden de gorzen ingepolder en zo ontstond de Crezéepolder. Ik vraag me af of de natuur in al z’n rijkdom en weelde weer terugkomt, zoals ik het me herinner. Met alle vissen, vogels en planten. Dat zou mooi zijn. We gaan het zien.”