Werkset gelanceerd om waterrisico’s in beleggingsportefeuilles te beheren

Fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM lanceerde begin december samen met non-profitorganisatie Ceres een werkset waarmee beleggers de waterrisico’s in hun beleggingsportefeuille kunnen beheren.

Veertig internationale beleggingsinstellingen, die samen een vermogen van zes biljoen dollar beheren, ontwikkelden de werkset. In vijf modules komen verschillende onderwerpen aan bod. Die variëren van het inzicht krijgen en beoordelen van materiële waterrisico’s tot casestudies om de watervoetafdruk van beleggingsportefeuilles in kaart te brengen.

Urgentie toegenomen
De urgentie voor beleggingsinstellingen om waterrisico’s te beoordelen en mee te nemen in de besluitvorming over de aan- en verkoop van aandelen, is onder meer toegenomen door het steeds extremere karakter van watergerelateerde natuurrampen. Daarom heeft het Wereld Economisch Forum water aangemerkt als een wereldwijd risco van de hoogste orde.

Acute risico’s
Monika Freyman, directeur Investor Engagement on Water bij Ceres: “Waterrisico’s worden een steeds belangrijker punt van aandacht voor beleggers bij de samenstelling van hun portefeuille. Deze risico’s zijn acuut en kunnen van het ene op het andere moment leiden tot een volledige waardevernietiging. De Ceres Investor Water Toolkit voorziet in een belangrijk hiaat voor institutionele beleggers die al lang op zoek zijn naar een leidraad hoe ze waterrisico’s kunnen integreren in hun portefeuillebeheer en besluitvorming.”

Lees hier het persbericht