Dijkversterking bij het Eiland van Dordrecht (foto: Hollandse Delta).

Aannemerscombinatie Van Oord-GMB heeft de dijkversterkingen langs de Dordtsche Kil en bij de Kop van het Land afgerond. De werkzaamheden, in opdracht van waterschap Hollandse Delta, waren in 2014 gestart. De dijken en andere zwakke plekken rond het Eiland van Dordrecht zijn opgehoogd, verbreed en gestabiliseerd, waardoor volgens het waterschap de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar weer op orde is.

“De aannemerscombinatie heeft hier gewerkt aan ruim 11 kilometer dijkversterking”, aldus Carlos Mollet, area-directeur Nederland bij aannemer Van Oord. “Naast het ophogen, verbreden en stabiliseren van de dijken, zijn ook fietspaden, wegen en technische faciliteiten zoals pers- en hevelleidingen gerealiseerd. Wij hebben zo’n 25.000 ton asfalt neergelegd en de dijken zijn versterkt met in totaal 400.000 m³ zand en 180.000 m³ klei. Kortom, er is een flinke klus geklaard in een relatief kort tijdbestek, met minimale hinder voor de omgeving en met maximaal hergebruik van materialen. Zowel in de tenderfase als de uitvoeringsfase waren dit leidende principes.”

Vijftig jaar
“De overheid is al in 2007 begonnen met het verbeteren van de waterveiligheid in heel Nederland. Nederland waterveilig voor de komende vijftig jaar is het idee”, zegt Leo van Gelder, heemraad bij waterschap Hollandse Delta. “Of het nu gaat om overlast of dreiging van water uit zee, onze rivieren of vanuit de lucht. Met de afronding van deze regionale werkzaamheden staat Dordrecht er voor de komende decennia weer goed voor.”

Hij vervolgt: “De klus is nu geklaard, maar het werk is nog niet klaar. Goed onderhoud van alle dijken en dammen, hevels en gemalen en alles wat erbij hoort, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bewoners en bezoekers van het Eiland van Dordrecht de komende vijftig jaar droge voeten hebben en houden.”

Minder overlast
Bij de werkzaamheden op het drukbevolkte eiland was het voorkomen van overlast een prioriteit. Zo werd een aparte werkweg aangelegd om de bijna 20.000 vrachtwagens met zand en klei veilig te laten rijden. Wanneer nodig stonden er verkeersregelaars. En bij de Wieldrechtse Zeedijk langs de Dordtse Kil lag een mobiel platform, zodat een schip langs de dijk kon varen en zand en klei direct op de dijk kon lossen. Behalve minder overlast leverde dit ook een kostenbesparing op ten opzichte van transport via de weg.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken was een mobiel losplatform aangelegd (foto: waterschap Hollandse Delta).

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterkingswerkzaamheden op de Zuid-Hollandse eilanden zijn nu praktisch afgerond. De zestien projecten in de regio leveren samen 82 km versterkte dijk op. Het project startte in 2007 onder de naam Hoogwaterbeschermingsprogramma 2. In totaal zijn landelijk 87 projecten uitgevoerd. Dijken, dammen, duinen zijn op sterkte gebracht, waterwegen zijn verlegd of verdiept en kunstwerken, zoals gemalen en hevels, zijn qua omvang en capaciteit aangepast. Het totale landelijke budget bedroeg 3,2 miljard euro.