waterbazencheck

Nationaal en internationaal wordt op 22 maart Wereldwaterdag gevierd om het mondiaal waterprobleem onder de aandacht te brengen. En het lijkt wel alsof met het toenemend besef dat water schaars is, het aantal activiteiten elk jaar verder toeneemt. Initiatieven buitelen over elkaar heen en wie overal bij wil zijn, moet heel wat kilometers maken.

Bij Wetsus gaven Shell en Wetsus samen les aan leerlingen van basisschool de Pionier uit Leeuwarden. In het kader van Bright Ideas konden kinderen uit de bovenbouw meedenken over het oplossen van het wereldwaterprobleem. Rijkswaterstaat ging ook op pad en gaf in Madurodam gastlessen aan tweehonderd Haagse scholieren waterveiligheid en klimaatverandering.

TU Delft
Aan de TU Delft werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Unie van Waterschappen en de faculteit bouwkunde. De faculteit gaat in opdracht van de Unie onderzoeken hoe de markt en de waterschappen beter kunnen samenwerken. Aan de TU in Delft vond tegelijkertijd het IWA Biofilms congres plaats waarin onder meer werd gekeken naar de toekomst van Nereda.

Opening Wadden Centrum en wandelen
Op Kornwerderzand werd het nieuwe Afsluitdijk Wadden Centrum geopend. En verder wandelden heel deze week overal in het land wandelen kinderen van basisscholen voor water. Met de opbrengst van hun wandelingen kunnen zij kinderen in andere landen voorzien van schoon water.

Brazilië
Tijdens het Wereld Water Forum in Brazilië is er de hele week een overvloed aan presentaties van nieuwe rapporten, prijsuitreikingen, workshops en het bekrachtigen van soms al eerder afgesloten overeenkomsten. Wereldorganisaties maken grif gebruik van het momentum om hun standpunten over het voetlicht te brengen.

New York
In het hoofdkwartier van de VN-Veiligheidsraad in New York liet Daan Roosegaarde met zijn show Waterlicht zien wat er gebeurt als de waterpeilen nog verder stijgen. Hij vergezelde een aantal Nederlandse waterbedrijven en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij vroeg in het kader van Wereldwaterdag aandacht vvoor de conflicten die ontstaan door waterschaarste en bood tegelijkertijd Nederlandse hulp aan bij het lokaal oplossen van waterproblemen.

Natuurlijke oplossingen
In een veranderd klimaat komen droogte, overstromingen en watertekorten steeds vaker voor. Het thema van de VN Wereldwaterdag op 22 maart 2018 is ‘Natuur voor Water’. Hiermee vraagt de VN wereldwijd aandacht voor natuurlijke oplossingen voor klimaatvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van nieuwe bossen, waterbergingen en natte natuur. Wereldwaterdag wordt sinds 1993 internationaal gevierd op 22 maart. De lidstaten van de Verenigde Naties brengen jaarlijks een mondiaal waterprobleem onder de aandacht van een breed publiek.