Het thema voor de Wereldwaterdag is dit jaar ‘Water en klimaatverandering – versnellen van actie’. Tijdens deze editie staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken centraal. Wereldwaterdag wordt jaarlijks georganiseerd op 22 maart door de VN-Water. Tijdens deze dag vinden er wereldwijd veel evenementen plaats om bewustzijn te creëren voor een thema dat altijd een link heeft met water.

‘De wereldwijde klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met water.  Klimaatverandering vergroot extremen in de watercyclus. Het veroorzaakt droogte en wateroverlast, het vermindert de voorspelbaarheid van de beschikbaarheid van water, het beïnvloedt de waterkwaliteit en het bedreigt duurzame ontwikkeling en biodiversiteit’, schrijft de VN in een beleidsnota.

Groeiende vraag

Volgens de VN-organisatie groeit met de toenemende vraag naar water ook de behoefte aan energie door het toenemend gebruik van energie-intensieve pompen, transport en waterzuivering.  Ook kunnen sommige maatregelen ter beperking van klimaatverandering, zoals het uitgebreide gebruik van biobrandstoffen het gebrek aan water verder verergeren.

Moeilijke beslissingen zijn nodig

Nationaal en regionaal klimaatbeleid vragen om een integrale benadering van klimaatverandering en waterbeheer. Het verdelen van de schaarse waterbronnen over concurrerende watertoepassingen vraagt om moeilijke beslissingen. De VN stelt dat als we een duurzame toekomst willen creëren, ‘business as usual’ geen optie meer is. Waterbeheer moet voortaan onder de loep worden genomen via een klimaatbestendige lens.

Activiteiten in Nederland

Ook in Nederland vinden er op 22 maart allerlei activiteiten plaats. Zoals bijvoorbeeld de Wereldwaterdag rivierschoonmaak van 100 kilometer langs de Linge. Ga voor meer informatie over de activiteiten naar: Wereldwaterdag