Wereldwaterdag in teken van ‘water en energie’

Op zaterdag 22 maart staat de nexus tussen ‘water en energie’ wereldwijd centraal. In Nederland vieren Aqua for All en het Netherlands Water Partnership (NWP) wereldwaterdag op donderdag 20 maart met een evenement op de Watercampus in Leeuwarden met als centrale vraag: Wat kan de watersector leren van de energiesector?

Synergie
Water en energie zijn sterk van elkaar afhankelijk. Die afhankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de millenniumdoelstellingen die na 2015 gaan gelden. Het realiseren van synergie tussen ‘water en energie’ is een kritische succesfactor als het gaat om het behalen van de doelstelling van schoon drinkwater en sanitatie.