Wereldwaterdag 2017: Halveren hoeveelheid ongezuiverd afvalwater in 2030

Nationaal valt er in Nederland niet veel te bereiken, maar internationaal des te meer. Niet voor niets roept Stefan Uhlenbrook, VN-coördinator van de Wereldwaterdag, de Nederlandse watersector op haar expertise in te zetten. In een interview in het laatste nummer van WaterForum magazine wijst hij op de mogelijkheid van hergebruik van het effluent, het opwekken van energie en de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. In arme landen kan dat leiden tot inkomsten zodat waterzuivering rendabel wordt. Dat kan het zuiveren van afvalwater een heel andere basis geven dan in rijke landen waar de zuivering zijn basis heeft in lozingseisen.

Terugwinnen van grondstoffen
Uhlenbrook is voormalig rector van het VN water opleidingscentrum Unesco-IHE in Delft en kent de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van afvalwaterbehandeling: “Wereldwijd loopt Nederland voorop als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen”, zo zegt hij in het interview. “Het is heel krom dat wereldwijd de armste mensen per kuub het meest betalen voor hun drinkwater. Zij zijn vaak aangewezen op dure flessen water uit kiosken. Marktgerichte investeringen zouden ook in de armste landen kunnen leiden tot betaalbaar water. Er is ruimte voor een win-winsituatie. Er liggen hier kansen voor de Nederlandse industrie”, aldus Uhlenbrook.

Mondiale viering in Zuid-Afrika
Wereldwaterdag wordt in Nederland centraal gevierd tijdens een middagbijeenkomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De centrale mondiale viering is in Durban, Zuid-Afrika.  Daar zal onder meer aandacht zijn voor het initiatief van de het High Level Panel on Water om te komen tot een betere waardering voor water. Binnen het HLWP-forum, waar premier Mark Rutte deel vanuit maakt, wordt dit initiatief door Nederland getrokken.