Tijdens het Wereld Water Forum staat de waarde van water centraal. (foto: Wereld Water Forum).

Volgens de organisatie waren ruim 45.000 waterexperts, regeringsleiders en waterorganisaties van 18 tot 23 maart aanwezig op het Wereld Water Forum in de hoofdstad Brasilia in Brazilië. Officieel was het thema daar het delen van water, maar gedurende de week bleek vooral het bepalen van de werkelijke waarde van water centraal te staan.

De waarde van water is lastig vast te stellen. Het High Level Panel on Water dat dit jaar op 14 maart werd opgeheven, deed bij monde van premier Rutte al eerder een poging tot het agenderen van de werkelijke waarde van water. Die waarde moet meer omvatten dan alleen de kostprijs. Zo is bijvoorbeeld van belang om mee te nemen dat water een randvoorwaarde is voor veel andere activiteiten. De watersector treft kostbare maatregelen om andere sectoren, zoals energie, milieu en gezondheid van water te voorzien. Maar die investeringen worden nooit doorberekend. En dat leidt tot dilemma’s.

Prijs versus mensenrecht

Het beprijzen van water waarin ook alle investeringen in de infrastructuur zijn meegenomen, lijkt soms ook haaks te staan op het universele recht van de mens op water. Tijdens de opening op maandag 19 maart presenteerde de Verenigde Naties (VN) een nieuw rapport waarin staat dat meer dan 5 miljard mensen in 2050 getroffen zouden kunnen worden door een tekort aan water. Klimaatverandering, een toegenomen vraag en vervuiling bedreigen onze watervoorraden. Dat vraagt om een verdubbeling van de investeringen in waterinfrastructuur stelde voorzitter Loïc Fauchon van de wereldwaterraad tijdens de opening. Investeringen die dus niet altijd kunnen worden doorberekend.

Andere landbouw

Volgens de VN neemt het aantal dorstige steden rap toe. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Tijdens het Wereld Water Forum werd er geregeld gerefereerd aan de situatie in Kaapstad, waar het water op rantsoen wordt verstrekt. Volgens het VN-rapport zou een andere landbouwcultuur een groot verschil maken. Zeventig procent van het zoetwater wordt immers gebruikt voor de landbouw, waardoor schaarste en vervuiling optreedt. De VN pleit voor meer gebruik van regenwater voor irrigatie en het ontlasten van de bodem zodat er minder uitspoeling plaatsvindt.

Tijdens het alternatieve Wereldwaterforum wordt geprotesteerd tegen de commercialisering van water (foto: Twitter).

Protest tegen privatisering
Tijdens protesten van het alternatief World Water Forum in Brasilia, waar zo’n 5.000 mensen aan deelnamen, werd benadrukt dat de waarde van water echt iedereen aangaat. Het alternatieve Wereld Water Forum is tegen de privatisering van water en de commercialisering van water als product door multinationals als Coca Cola en Nestlé. Op het Wereld Water Forum zelf sprak de vereniging van Braziliaanse industriebedrijven (CNI) over duurzaam watergebruik. Zij realiseren zich dat er binnen de bedrijven beleid nodig is om water te besparen.

Conflicten door water
Tijdens het Wereld Water Forum is er een heel scala aan nieuwe, duimendikke rapporten en inzichten verschenen. In New York werd op Wereld Water Dag het nieuwe VN-programma ‘Decade on water 2018-2028’ gelanceerd. De komende tien jaar moet er wereldwijd water beschikbaar komen voor duurzame ontwikkeling. Dit om te voorkomen dat er door waterschaarste steeds meer conflicten ontstaan. Over de voortgang daarvan zal worden gesproken op het volgende Wereld Water Forum dat in 2021 plaatsvindt in Senegal.