De PPS Waterroute uit Dordrecht is onlangs gecertificeerd als Living Lab, de vierde in Nederland. Een mooie onderstreping van de Nederlandse waterexpertise. Een  delegatie vanuit Wellantcollege was begin september aanwezig bij de ‘OpenLivingLab Days’ in het Griekse Thessaloniki. OpenLivingLab Days is een driedaags evenement dat onderzoekers, overheden, bedrijven en professionals samenbrengt om kennis, best practices, methoden en tools met betrekking tot Living Labs uit te wisselen. Op het congres werd de Waterroute gepresenteerd en werden er vanuit de Waterroute workshops gegeven over de samenwerking tussen de groene wereld en de watersector.

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen
Een Living Lab is een onderzoeksomgeving waar onderwijs, ondernemers, overheid (regionaal, nationaal en internationaal), burgers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een Living Lab onderscheidt zich van andere onderzoeksinstellingen door onderzoek en innovatie uit te voeren in een realistische context, zoals een stad of een wijk.

Living Labs werken aan kennis en innovatie
ENoLL (European Network of Living Labs) is een Europese organisatie met meer dan 165 EU-gecertificeerde Living Labs die allemaal werken aan kennis en innovatie, gebaseerd op gemeenschappelijke agenda’s. De sectoren waar deze Living Labs zich op oriënteren variëren van onderwijs tot smart cities, health en logistiek.

PPS Waterroute / Blauwe Hotspot Dordrecht verbindt onderwijs met bedrijfsleven
PPS Waterroute (een samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid) heeft in de afgelopen jaren verschillende partijen samengebracht om innovatief onderwijs te realiseren en projecten te initiëren op het gebied van thema’s rond water en groen. Door de certificering als Living Lab kan het gedachtegoed van PPS Waterroute verduurzaamd en opgeschaald worden onder de vlag van de Blauwe Hotspot Dordrecht van Wellantcollege.