De scheepvaart ondervindt veel hinder van de lage waterstanden (foto: Waterschap Rivierenland).

Na maandenlange droogte die tot historisch lage waterstanden op de Rijn en Maas heeft geleid, komt er nu een langverwachte weersomslag. Voor het eerst in zeven maanden is er in het hele stroomgebied van de Rijn en Maas aanhoudend forse regen voorspeld. Op zijn website Waterpeilen voorspelt Alphons van Winden dat de afvoer van de Rijn bij Lobith nog deze week gaat oplopen tot 1.000 m3/s en mogelijk al tot 1500 m3/s waarmee een einde kan komen aan de lange periode van laagwater.

Door de aanhoudende regenval in het hele stroomgebied van de Rijn en Maas stijgt het waterpeil op beide rivieren. Als de afvoer bij Lobith boven de 1500 m3/s uitkomt, is er officieel geen sprake meer van laagwater en kan de binnenvaart weer normaal gaan varen, komt er een einde aan de zoutindringing en kan zelfs het Haringvliet op de langverwachte kier. Op 4 december was de waterafvoer bij Lobith volgens metingen van Rijkswaterstaat gestegen tot 867,4 kubieke meter per seconde. De voorspelling is dat de waterafvoer op 6 december tot 1261 kubieke meter per seconde is gestegen.

Berekeningen aan de hand van Landelijk Hydrologische Model (LHM) laten zien hoe het grondwaterpeil stijgt naar mate er winter natter zal zijn. De kaartjes laten zien hoe het grondwater zich op 1 april 2019 zal verhouden tot het langjarig gemiddeld voorjaarspeil. Daarbij is een droge winter (= 200 dagen) als in 1975 met een cumulatief neerslagoverschot van 200 mm en een zeer natte winter met een overschot van 450 mm. De rode vlekken zijn gebieden waar het grondwater op 1 april nog 2 m lager kan staan dan normaal. Geel zijn gebieden waar het verschil 0,5 m is.

Effect grondwater
Door de regenval in Nederland komt er nu ook weer aanvulling van het grondwater. Of dat voldoende zal zijn moet nog blijken. Zo tonen analyses van Deltares met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) aan dat zelfs na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld. De analyses laten verder zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich bijna overal zal herstellen. Op de Veluwe en in Zuid-Limburg zal, ondanks alle regen, de stand nog steeds onder het gemiddelde blijven. Het risico in laag-Nederland is minder groot. Deze gebieden zijn voorzien van veel oppervlaktewater en hebben de mogelijkheid water aan te voeren uit de rivieren en het IJsselmeer.