Deze week ontstond er opnieuw een lekkage van radioactief afvalwater tijdens onderhoudswerkzaamheden. (foto: NRG).

De kernreactor in Petten is donderdag 25 oktober afgeschakeld na een nieuwe lekkage van radioactief afvalwater tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. Dat meldt exploitant NRG op de website. In het pompgebouw van de kernreactor ontstond een lek, waarbij er verontreinigd water in een kruipruimte terecht kwam. De reactor is inmiddels afgeschakeld en NRG intensiveert de monitoring van het grondwater in de omgeving.

Daarnaast onderzoekt NRG hoeveel water er precies is weggelekt en hoe het lek is ontstaan. Lekkages van radioactief afvalwater zijn bij NRG helaas geen uitzondering. Vijf jaar geleden werd er bij de producent van medische isotopen tijdens een inspectie ook een lekkage in het koelwatersysteem vastgesteld. Toen bleek werd dat er koelwater terugliep in het bassin. Na uitgebreid onderzoek werd een kleine lekkage, ter grootte van een speldenknop, vastgesteld.

Lekkende leiding
In die periode was NRG al bezig met het saneren van grondwater op het bedrijfsterrein. Die vervuiling ontstond doordat er tijdens een onderhoudsstop een lekkende leiding werd gebruikt voor het bergen van koelwater. Daardoor raakte het grondwater rondom de kernreactor ernstig vervuild met tritium. In totaal kwam er tijdens die onderhoudsstop twee giga-becquerel (GBq) aan tritium vrij. Het vervuilde grondwater moest op de hotspots worden weggezogen en verpompt naar de bedrijfsafvalwaterinstallatie waar het werd gezuiverd en vervolgens in zee geloosd.

Sanering
Pas deze zomer kwam na vijf jaar het einde van die sanering in zicht. In juli werden er nog nauwelijks verhoogde concentraties tritium op het terrein gemeten. In totaal is er in vijf jaar tijd zo’n 24.000 m3 grondwater onttrokken, waarmee meer dan 90% van de aanwezige hoeveelheid tritium is verwijderd, stelt NRG op de website. Op dit moment is dus nog niet bekend hoe groot de schade zal zijn van de lekkage die afgelopen week ontstond.

Opslag kernafval
In januari van dit jaar liet NRG weten te stoppen met het gebruik van hoogverrijkt uranium. In februari 2018 trok het kabinet trok het kabinet 117 miljoen euro uit om radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen. Het afval is opgeslagen in ongeveer 1600 vaten, waarvan enkele aan roest onderhevig zijn. Twee jaar geleden bleek dat de afvoer van die vaten naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra) in Vlissingen, onbetaalbaar is voor de NRG.