De nationale Week van Ons Water staat deze keer in het teken van extreem weer en wateroverlast (illustratie: ministerie van IenW).

Op 17 oktober start de nationale Week van Ons Water. Deze keer staat die in het teken van extreem weer en wateroverlast. Een actueel thema, gezien de hoge waterstanden in januari en de recorddroogte van afgelopen zomer. In een kleine negen maanden viel Nederland van het ene uiterste in het andere. Ons water is grillig.

Tijdens de Week van Ons Water, van 17 tot en met 24 oktober, worden allerlei leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland georganiseerd, variërend van een festival of expositie tot een waterexcursie. Via een website kan iedereen zien wat er bij hen in de buurt gebeurt.

Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon.

Activiteiten door heel het land
De komende week zijn er ruim tachtig verschillende activiteiten te bezoeken. Zo is er een virtuele dijkexcursie in Delfzijl, een zoektocht naar bevers in de Biesbosch en het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal, opent de deuren. Op www.weekvanonswater.nl staan alle activiteiten die er gedurende de week in Nederland zijn te doen.