Website Ons Water gelanceerd in Flevoland

Hoe ver woon je onder of boven NAP? Waar komt jouw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in jouw buurt uitgevoerd? Ons Water gaat naast veiligheid ook over voldoende en schoon water. Ons Water moet Nederland bewust(er) maken dat schoon, voldoende en veilig water niet vanzelfsprekend is. Onswater.nl staat vol waterinformatie en verhalen op postcodeniveau. Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, ons afvalwater te verwerken en wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man is.

Samenwerking 
Ons Water is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. De waterpartners in de regio hebben een belangrijke rol in het succes van Ons Water. Belangrijk, omdat zij werken bij bewoners in de straat, de wijk of het natuurgebied waar mensen kunnen wandelen. Om te weten wat ze daar doen, waarom en wat dat voor mensen betekent is te vinden op de website www.onswater.nl.

Nominatie Galjaardprijs 
Ons Water is genomineerd voor de Galjaardprijs als onderscheidend project op het gebied van overheidscommunicatie. Vewin, als een van de samenwerkende waterpartners, laat via een bericht op de website weten het een eer te vinden dat Ons Water op basis van de criteria effectiviteit, innovatie en inspiratie is geselecteerd. Logeion heeft tien onderscheidende projecten op het gebied van overheidscommunicatie genomineerd voor de Galjaardprijs, de prijs voor de beste casus binnen de publieke communicatie. Dit jaar beoordeelde de jury 64 inzendingen. De winnaar wordt donderdag 23 april bekendgemaakt in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Naast de vakprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt.