Het webportaal MijnILT biedt vooral meer gemak en snelheid (foto: Wikimedia Commons).

Sinds 1 november is het webportaal MijnILT ook beschikbaar voor bedrijven of instellingen in de drinkwatervoorziening. Dit webportaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou het administratieve werk voor bedrijven en instellingen bij vergunningaanvragen en meldingen moeten verminderen. De afvalwatersector had al eerder toegang tot MijnILT.

Het webportaal MijnILT biedt meer inzicht in de status van vergunningaanvragen en meldingen, overzicht via een digitaal dossier, gemak bij het aanvragen of hergebruiken van een vergunning, automatische verwerking van data en eerder resultaten, omdat de terugkoppeling sneller gaat. MijnILT is sinds 1 november beschikbaar voor de drinkwaterbedrijven, drinkwaterlaboratoria en bedrijven met een eigen winning die drinkwater leveren aan derden. Zij kunnen verschillende besluiten aanvragen, zoals onder meer een goedkeuring voor een meetprogramma. Medio november kan via MijnILT ook een melding worden gedaan van normoverschrijding van de kwaliteit van het drinkwater, en van oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt gemaakt.

Actief meegedacht
De drinkwatersector heeft actief meegedacht over het makkelijker maken van vergunningsverleningsprocessen bij de ILT, middels rondetafelgesprekken en werksessies. Zo vroeg de sector of het melden van normoverschrijdingen ook via MijnILT kan gaan. De ILT heeft deze aanvulling opgepakt, met als resultaat dat een bedrijf of instelling ook via MijnILT een melding kan gaan doen. Het MijnILT-webportaal is op 29 oktober gepresenteerd aan de drinkwaterbedrijven en drinkwaterlaboratoria.

eHerkenningof via een webformulier
Om gebruik te kunnen maken van MijnILT, loggen bedrijven of organisaties in met eHerkenning. Dit is een soort digitaal paspoort, vergelijkbaar met DigiD. Als een bedrijf geen eHerkenning heeft, kan een webformulier zonder inlog worden gebruikt via de ILT-website over drinkwater. Dan vervallen echter alle voordelen van het digitaal dossier.