“We bieden een kijkje in de keuken van de voedingsindustrie”

Door: Esther Rasenberg

Kunt u in het kort iets zeggen over het seminar Food & Industry dat tijdens de Aqua Nederland vakbeurs plaatsvindt?

“Het seminar is bedoeld om watertechnologie bedrijven en bedrijven uit de industrie te informeren over actuele waterinitiatieven in de voedingsindustrie. De bedoeling is dat deelnemers aan het seminar geïnspireerd raken en zo eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de sector. Samen met Gerben Groeneboer van Envaqua leid ik de bezoekers door het programma.”

Wat kunnen de deelnemers verwachten?

“Tijdens het programma geeft een aantal partijen een kijkje in de keuken. Zo vertelt Joost van der Heijde van Loders Croklaan, een producent van plantaardige oliën en vetten, dat zij gereinigd water zo vaak mogelijk opnieuw gebruiken. Door het inzetten van een zogenaamde puurwaterfabriek minimaliseren zij hun watergebruik.”

Geldt deze aanpak voor alle voedingsbedrijven?

“Ook in de voedingsindustrie geldt als gemene deler ‘reduce’, ‘reuse’ en ‘recycle’. Er wordt in de foodgerelateerde industrie een helder onderscheid gemaakt tussen water dat in contact komt met voeding (drinkwater) en water dat wordt gebruikt om te reinigen. Door de verschillende kwaliteiteisen kan (gezuiverd) water in het proces meerdere malen worden gebruikt. Dat biedt bijzondere kansen.”

Op het programma staan ook twee slachterijen. Wat speelt er precies bij die bedrijven?

“Eddie Broeders van Nijhuis Water laat in zijn presentatie zien hoe zij er bij slachterij EKRO in Apeldoorn in zijn geslaagd om met behulp van online sturing de hoeveelheid coagulanten en flocculanten drastisch te verminderen. Door een aantal essentiële parameters online te meten en de processen online bij te sturen kan er bij de dosering van chemicaliën worden uitgegaan van de actuele belasting en niet van de piekbelasting. Dat is kostentechnisch bijzonder interessant. Slachterij Westfort Vleesproducten uit IJsselstein heeft een heel ander verhaal. Zij waren toe aan een nieuwe afvalwaterzuivering en vertellen waarom zij hebben gekozen voor de Nereda-technologie.”

Is er ook aandacht voor watergebruik in de landbouw?

“Ja. Marcel Paalman van KWR vertelt over de circulaire watervoorziening in de glastuinbouw. Het gaat om een onderzoeksproject dat in samenwerking met LTO Glaskracht, tuinders en watertechnologiebedrijven in Delfland is uitgevoerd. Het doel was de beschikbaarheid van gietwater vergroten door water hergebruik. Uiteraard moet dat water dan wel aan alle wettelijke criteria voldoen.”

Wanneer is het seminar naar uw mening geslaagd?

Als bedrijven door het seminar geïnspireerd raken en nieuwe mogelijkheden zien om samen te werken. In dat kader geeft Maurice Luijten van RVO tijdens de bijeenkomst een introductie op het thema water binnen de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel van deze regeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Dat geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van prototypes.”

 

Nationale Watertechnologie Week 2016
Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem op 15, 16 en 17 maart organiseren NWP, Water Alliance en EnvAqua de Nationale Watertechnologie Week 2016 met als thema ‘De waarde van water, nu en later’. In de aanloop daartoe spreekt Waterforum elke week met een van de sprekers in dit kennisprogramma. Het seminar Food & Industry vindt op dinsdag 15 maart plaats  van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Hier aanmelden voor Seminar Food & Industry