WDODelta drugs
Het onderzoek richt zich op meerdere soorten drugs (foto: Tom Stratton/CC).

Eind april zijn elke dag watermonsters genomen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze worden onderzocht op de sporen van zes soorten drugs. Doel van het rioolwateronderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle, is een objectief beeld te verkrijgen van de aard en omvang van het drugsgebruik in de gemeente.

Het onderzoek richt zich op zes soorten drugs: amfetamine (speed), MDMA (ecstasy), methamfetamine (crystal meth), 3MMC/4MMC, cocaïne en cannabis. “Door elke dag een monster te nemen, wordt duidelijk op welke dagen het gebruik het grootst is en welk type drugs het meest gebruikt worden”, stelt het waterschap. “Het totaal geeft een goed beeld van de aard en omvang van het drugsgebruik in Zwolle.”

Volgend jaar opnieuw
Aan de hand van de uitkomsten kan aanvullend onderzoek worden gedaan en wordt bepaald of extra inzet op preventie of hulp aan drugsgebruikers nodig is. De resultaten worden na de zomervakantie verwacht. Volgend voorjaar wordt hetzelfde onderzoek nog een keer uitgevoerd, zodat de ontwikkeling van het drugsgebruik in kaart kan worden gebracht. Het onderzoek past in de bredere aanpak van drugspreventie, zoals het stopsos-project en de opsporing van drugscriminaliteit door de gemeente en de politie.

Niet herleidbaar naar huisadressen
Via rioolwatermetingen is inmiddels een behoorlijk beeld te krijgen van verschillende volksgezondheidsissues. Zo bevat het rioolwater onder andere sporen van medicijnen, virussen (waaronder het coronavirus) en ook sporen van drugs. De resultaten zijn overigens niet terug te leiden naar huisadressen, omdat de monsters worden genomen uit de rioolzuiveringsinstallatie Zwolle. Hierop is 93 procent van de huishoudens in de gemeente aangesloten.

Vergelijking met andere gemeenten
Het onderzoek, in opdracht van de gemeente Zwolle, wordt gedaan in samenwerking met wateronderzoeksinstituut KWR Water. Het waterschap verzorgt de monsters van het rioolwater en KWR voert het onderzoek uit en levert de rapportage op. Het instituut doet dit ook voor andere gemeenten, waardoor de resultaten ook vergeleken kunnen worden met andere gemeenten.