Bij Stadsdijken Zwolle worden door Fugro met een aangepaste ‘minisondeerrups’ twee sonderingen tegelijk uitgevoerd (foto: WDODelta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat door ingenieursbureau Fugro innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Met de data van deze sonderingen kan volgens Fugro scherper en realistischer worden gerekend aan piping. De stadsdijken in Zwolle zijn namelijk erg gevoelig voor piping.

Innovatieve doorlatendheidssonderingen
Het onderzoek van Fugro maakt gebruik van zogeheten innovatieve doorlatendheidssonderingen. Die leveren veel meer data op dan een gebruikelijke sondering, waarbij een kegelvormige punt met een stang de grond in wordt gedrukt en eigenschappen zoals grondsoort en draagkracht worden bepaald aan de hand van het meten van de weerstand en de wrijving in de ondergrond. Bij Stadsdijken Zwolle worden met een aangepaste ‘minisondeerrups’ twee sonderingen tegelijk uitgevoerd. Hiervoor worden twee stangen tegelijkertijd in de grond gedrukt. Via één stang wordt ook water de ondergrond in gebracht. Daardoor kunnen het debiet en de druk die de waterinjectie in de ondergrond creëert, worden gemeten. Uiteindelijk resulteert dit alles in een analyse van de horizontale én de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond van de stadsdijken. Met deze data kan scherper en realistischer worden gerekend aan het fenomeen piping.

Dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle
De stadsdijken in Zwolle zijn erg gevoelig voor piping door hoge waterdruk in de zandlaag en de aanwezigheid van een dunne afdekkende kleilaag. Dat is één van de redenen waarom de stadsdijken moeten worden versterkt. Onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in de Overijsselse hoofdstad versterkt.