WBL start met bouw modulaire zuivering Verdygo op RWZI Simpelveld

Het officiële startsein van de bouw werd gegeven door Ger Driessen, voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei en Jan Schrijen,voorzitter Waterschap Roer en Overmaas. Zij zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van Waterschapsbedrijf Limburg.

Modulair
Verdygo is een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. Uitgangspunt van het concept is het rioolwater te zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het Verdygo-concept is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. “Zo kun je snel en effectief inspelen en anticiperen op ontwikkelingen en veranderende normen,” stelt Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg. De installatie is flexibel op te schalen of af te bouwen afhankelijk van de marktvraag  en indien gewenst zelfs te verplaatsen, bijvoorbeeld naar een locatie dichter bij de afnemer.

Innovatiekracht
Voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg Ger Driessen wijst op de “grote innovatiekracht” die het modulaire systeem biedt. “Hierdoor  kan flexibel  worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, die de duurzaamheid vergroten. Innovaties zijn makkelijk door te voeren door het toevoegen van een module en het is zelfs mogelijk om innovaties in de praktijk te testen. Denk hierbij aan fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Een rioolwaterzuivering  ontwikkelt zich hierdoor steeds meer als energie-, grondstoffen- en waterfabriek en draagt daarmee bij aan het tot stand komen van de circulaire economie.”

Het modulaire systeem maakt bovendien snel, goedkoop en arbotechnisch verantwoord onderhoud mogelijk. Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij watergebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd.

Proeftuin
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft in eigen beheer het Verdygo-concept bedacht en werkt nauw samen met onderzoeker en bedrijfsleven. WML wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve producten. De nieuwe zuivering moet een proeftuin worden voor het uittesten van nieuwe innovaties. Zo wordt bij het  Verdygo project in Simpelveld bijvoorbeeld zelfherstellend beton verwerkt worden, dat is ontwikkeld door de TU Delft. “Waterschapsbedrijf Limburg wil deze eerste Verdygo-waterzuivering benutten om te laten zien wat er allemaal mogelijk is”, vertelt Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg op een op toelichtende film. “De vier tanks worden gebouwd van verschillende materialen. Er komt een betonnen tank van de Bestcon, een roestvrijstalen tank van SBE, staalgecoate tank van ISS en een houten tank van de De Groot Vroomshoop. Deze tanks vormen met de hele installatie die door Aan de Stegge gebouwd wordt het hart van de Nereda technologie van Royal Haskoning DHV.

Geleidelijke vervanging
WBL gaat om de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties geleidelijk  vervangen. Daarbij is uitgangspunt dat de bouw wordt verzorgd door externe marktpartijen; onderhoud en beheer ligt bij Waterschapsbedrijf Limburg.
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld wordt de biologische zuivering, inclusief de slibindikking vervangen volgens de opzet van het Verdygo-concept. Op een tweede zuiveringslocatie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond wordt de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters vervangen.
Verdygo is geschikt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 10.000 tot 100.000 inwonersequivalenten. Zowel de bouw als de onderhoudskosten zijn twintig procent lager dan bij traditionele waterzuiveringsconcepten.
Doelstelling is om beide projecten medio 2016 op te leveren. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 10,7 miljoen.

Gunning
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw uit Goor is als hoofdaannemer gecontracteerd. Royal Haskoning DHV levert de innovatieve Nereda® zuiveringstechnologie. Voor de bouw van de tanks zorgen vier leveranciers (ISS Tanks, SBE, Bestcon en De Groot Vroomshoop) en de firma Croon levert software voor WAUTER, het centrale procesautomatiseringssysteem.

Verdygo BV
Om het Verdygo concept zowel nationaal als internationaal commercieel te vermarkten is ind maart 2015 Verdygo BV opgericht. Dit is een zelfstandig werkbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg. Met de oprichting van een aparte entiteit wil WBL voorkomen dat de belastingbetaler risico loopt.