Watson database uitgebreid met nieuwe gegevens microverontreinigingen in afvalwater

De Watson database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreingingen in het influent en effluent (resp. het inkomende en gezuiverde afvalwater) van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij gaat het onder meer om prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water, industriële stoffen, geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Meetgegevens
Vanaf september 2014 kunnen gebruikers met de Watson webapplicatie allerlei meetgegevens uit de database halen om vragen over microverontreinigingen in het afvalwater te beantwoorden. Sinds de recente update is er nog veel meer informatie bijgekomen waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om te zien hoeveel verdovende middelen in het riool van Amsterdam terechtkomen. Daarnaast kunnen gebruikers zien welke medicijnresten worden aangetroffen in de effluenten bij de rwzi's in de Maas, en in hoeverre de rwzi's erin slagen om de medicijnresten te verwijderen. Een ander voorbeeld zijn de effluentgegevens voor het inseticide imidacloprid bij alle Nederlandse rwzi's.

Samenwerkingsproject
Rijkswaterstaat, Deltares en het Waterlaboratorium vroegen in 2015 aan 23 waterschappen om in- en effluentgegevens aan te leveren voor de update van de Watson database. De enquête was volgens Nanette van Duijnhoven van Deltares een groot succes. “Ruim de helft van de beheerders leverde data aan. Was de database voor die tijd gevuld met 66.000 records, na de enquête is dat verdriedubbeld naar ruim 174.000 records.”
 

Lees hier meer over de Watson database