WaterWorX gelanceerd tijdens viering Wereldwaterdag

Met het WaterWorX-programma geeft Nederland handen en voeten aan de toezegging om dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot sanitaire voorzieningen. Dat alles in het kader van de realisatie van de Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties.

Verbeteren van bedrijfsvoering
De drinkwaterbedrijven gaan hun lopende projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bundelen. Via Water Operator Partnerships (WOP’s) met lokale waterbedrijven is het de bedoeling om daar de bedrijfsvoering op langere termijn te verbeteren. Die verbetering richt zich vooral op het terugdringen van lekverliezen en het versterken van de financiële en administratieve systemen.

WaterWorX is een publiek-private samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma bestaat uit drie fasen. Voor de eerste fase is een budget beschikbaar van 54 miljoen euro, waarvan 55 procent wordt gefinancierd door Buitenlandse Zaken en 45 procent door de Nederlandse en lokale waterbedrijven.

Lancering
Tijdens de officiële lancering op Wereldwaterdag sprak Reina Buijs, plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van een unieke samenwerking: “Door samen te werken, kunnen we grote stappen zetten en dat is hard nodig.” Buis noemde de bevolkingsgroei, verstedelijking en verandering van consumptiepatronen, in combinatie met klimaatverandering en aantasting van het milieu, die enorme druk zetten op het mondiale (drink)watersysteem.

Wandelen voor water
Traditioneel werd op de viering de geschatte opbrengst bekendgemaakt van de actie Wandelen voor water. Dit jaar deden 500 basisscholen mee en liepen 30.000 scholieren de 6 kilometer – met een rugzak met 6 liter water – die met name vrouwen in ontwikkelingslanden iedere dag moeten lopen om hun water te halen. Dit jaar brachten de scholieren 1,24 miljoen euro bij elkaar en dat is fors meer dan vorig jaar, toen het sponsorbedrag uitkwam op 1,04 miljoen euro. Met het bedrag van dit jaar verwacht de organisatie zo’n 26 water- en sanitatieprojcten in ontwikkelingslanden te kunnen financieren.

Afscheid Dick van Ginhoven
Bij de viering van Wereldwaterdag werd ook afscheid genomen van Dick van Ginhoven, die zich als senior adviseur bij het watercluster van het ministerie van Buitenlandse Zaken ruim 13 jaar heeft ingezet voor het verbeteren van water- en sanitatievoorzieningen in ontwikkelingsladen. Van Ginhoven gaat met pensioen.

Hij werd geroemd om zijn internationale inzet voor de invoering van de duurzaamheidsclausule, die bepaalt dat nieuw geplaatste waterpompen minimaal 15 jaar werkzaam moeten blijven. Aanvankelijk hadden hulpverlenende instanties grote bezwaren tegen deze eis bij de verstrekking van Nederlands ontwikkelingshulpgeld. Inmiddels heeft Unicef de eis overgenomen en willen ook de hulporganisaties van de Amerikaanse en Engelse overheid de eis overnemen.

Pim van der Male zal Dick van Ginhoven opvolgen als senior WASH adviseur.